Archiv Plus: Tak trochu čtenáře podvést

26. srpen 2016
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Dříve tzv. knižní čtvrtky znamenaly plná knihkupectví a nedostatek knih. Dnes je situace často opačná

To pronesl prezident a spisovatel Antonín Zápotocký na besedě se čtenáři 13. června 1956.

Konkrétně tím měl na mysli, že zakomponuje-li do románu o historii dělnického hnutí milostnou zápletku, lidé – a zejména mladí – ideologickou knihu přečtou jedním dechem. Inu, v padesátých letech, kdy na pultech knihkupectví příliš kvalitních titulů nebylo, mohla mít tato strategie i jistý úspěch…

Vydávání knih v době komunismu se dá, snad trochu schematicky, rozdělit následovně:

Padesátá léta lze označit za pustinu, byť nikoliv absolutní. Například první vydání Škvoreckého Zbabělců se objevuje v roce 1958. Na konci tohoto desetiletí vycházela totiž už řada zajímavých knih, šlo o jakýsi prolog k liberálnímu následujícímu období.

Šedesátá léta, kdy byla vydávána kvalitní literatura v množství a rozsahu vzhledem k předchozímu i následujícímu období nevídaném.

Sedmdesátá a osmdesátá léta, normalizační, pak představovala jakýsi kompromis mezi oběma těmito stavy, například původní beletrie a humanitní odborná literatura - až na opravdu čestné výjimky – zdaleka nedosahovaly úrovně let předešlých.

Literárním fenoménem tohoto období byly dlouhé čtvrteční fronty - pro později narozené: ve čtvrtek, zpravidla od 16:00, ale jednu dobu i ráno, se začínaly prodávat knižní novinky příslušného týdne.

Ve frontě se tak scházeli milovníci kvalitní překladové beletrie (ti museli být na špici, protože často byl v tom kterém obchodě k dispozici třeba jen jediný kus), odborné literatury (té pozoruhodné vycházelo tehdy opravdu málo), detektivek, ale třeba také kuchařek. Byly uzavírány nejrůznější koalice, protože každý si mohl koupit pouze jediný výtisk od každého titulu – a tak se často kupovalo vše „nedostatkové“ a následně měnilo...

Antonín Zápotocký

V našem pořadu uslyšíte, kromě citované besedy mládežníků s Antonínem Zápotockým v roli bodrého spisovatele, ještě ukázky z neméně zajímavých dětských besed se spisovatelkami Marií Majerovou a Marií Pujmanovou, dále propagandisticky vyfutrované příspěvky o březnu – měsíci knihy, knihovnách v době socialismu a ideologickém vlivu února 1948 na normalizační literaturu. Z toho serióznějšího pak navíc zasvěcené příspěvky o překládání a literatuře faktu.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio