Arch Scout – nabízení živé vody v totalitní době aneb Trojí likvidace skautingu

25. červenec 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Skauti před Městskou knihovnou v Praze, 2. prosince 1989

Rok 1970 byl ve znamení politického i společenského dobrušování a začišťování.

Poslední zbytky systémového, institucionálního i personálního „marasmu“ šedesátých let (a zvláště těch krizových) jsou zlikvidovány. Proto se také nad skautingem u nás opět zavřela voda. Už potřetí.

Trojí likvidace

Skauting byl totiž v českých zemích zlikvidován hned třikrát – na počátku protektorátu, po roce 1948 a v roce 1970, po krátké intenzivní obnově let 19681969. 

100 let skautingu v Jihlavě

Konce přitom ani v jednom případě nebyly jednoduché. A ve všech třech případech došlo ke kompromisům, které dodnes v lecčems působí rozporuplně.

Léta 1968–1970 byla tou nejkratší skautskou etapou u nás. Impozantní obnova na počátku roku 1968, stále těžší ústupové boje v průběhu roku 1969, a nakonec rok 1970, kdy už bylo jasné, že skauting bude opět zakázán.

Ilegální skupina

A právě v roce 1970 se rodí neoficiální (možno snad říci ilegální) skupina, která se zabývala bohatou a složitou skautskou historií u nás (s jistými přesahy i do zahraničí).

Skupina pořádala interní setkání, shromažďovala, komentovala a publikovala skautské dokumenty, osobní svědectví, fotografie i další památky a její zásluhou se dochovala řada cenných materiálů.

Čtěte také

Vydala 36 obsáhlých samizdatových sborníků – ty poslední vyšly ještě na počátku 90. let. Kolem skupiny se vytvořil okruh externích spolupracovníků, kteří většinou naznali skutečný rozsah činnosti skupiny.

Měla kontakty i do skautského exilu a její činnost je v dobovém kontextu zcela jedinečná, jakkoliv je dnes velmi těžké odhadnout, například kolik čtenářů jejich samizdatové sborníky v době normalizace měly.

V pořadu hovoří badatel Roman Havránek, poslední žijící člen základní sestavy Arch Scout a Roman Šantora, správce Skautského archivu, zazní i ukázky z dobových úvah o poslání a činnosti skupiny.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Související