Katolické oslavy na Velehradě v roce 1985 ukázaly, že moc komunistického režimu se začala drolit

5. červenec 2021

Československá socialistická republika byla v polovině 80. let státem s pevně působícím diktaturním režimem. Mezi zeměmi takzvaného východního bloku bylo Československo snad nejvěrnějším spojencem Sovětského svazu a nic nenasvědčovalo tomu, že by tomu mělo být jinak.

Kardinál Casaroli se setkal u poutníků s vřelým přijetím

Disent živořil na okraji společnosti, vládla cenzura a bezpečnostní složky včetně armády byly v neustálé pohotovosti. Přítomnost sovětské armády beznadějnost tohoto stavu jen posilovala. Pod pokličkou toho všeho se ovšem aktivizovaly síly poněkud nečekané.  

Už od nástupu krakovského arcibiskupa Karola Wojtyly na papežský stolec docházelo k obrodě křesťanských aktivit nejen v Polsku, ale také u nás. Činnost podzemní církve byla vynalézavá a přitažlivá. I mladí lidé křesťanství vnímali jako alternativu k oficiální komunistické ideologii.

Navzdory informačnímu embargu

Rozvíjely se bytové semináře, víkendové akce pro mládež, přes hranice se pašovala teologická literatura.

Tento podprahový obrodný proces se viditelně projevil v roce 1985, kdy si křesťané v Československu připomínali 1100. výročí úmrtí svatého Metoděje. Stalo se tak na moravském Velehradě.

Kardinál František Tomášek byl jedním z hrdinů velehradské pouti

Význam Velehradu coby poutního místa nebyl v socialistickém Československu zcela potlačen ani během třiceti let ostrakizace katolické církve.

Aktivní vystupování papeže Jana Pavla II., který Velehrad ctil coby kolébku a symbol křesťanství v této části Evropy, tak z místa učinil ideální prostor nejen pro vzdání úcty slovanským věrozvěstům.

Když vláda papeži neumožnila, aby v roce 1985 historické výročí uctil návštěvou Moravy, aktivizovalo se podzemní křesťanské hnutí a částečně i oficiální církev vedená stále smělejším kardinálem Františkem Tomáškem.

Už velehradskou kněžskou pouť na jaře toho roku navštívilo přes 30 tisíc lidí. V červenci pak na Velehrad dorazily další desetitisíce poutníků, a to navzdory informačnímu embargu a mimořádným opatřením bezpečnostních složek státu.

Režim snažící se náboženskou pouť přetvořit v mírovou slavnost byl konfrontován s atmosférou, která připomínala obrodné naladění společnosti z konce 60. let. Velehrad léta Páně 1985 se stal mezníkem oslabování vládnoucího režimu.

Celý pořad Historie Plus si poslechněte na audiozáznamu.

autor: Petr Slinták
Spustit audio

Související