Alexandr Mitrofanov: Ruští žáčci uslyší, že štěstí vlasti je víc než jejich životy

2. září 2022

Nový školní rok začal také v Putinově Rusku. Přinesl změny. První novota spočívá v tom, že žáci již nebudou smět mít v hodinách své mobilní telefony. Ale dvě další novinky mají vyloženě ideologický charakter. Každé pondělí musí mít všichni žákyně a žáci slavnostní nástup. Je předepsáno, že za hezkého počasí proběhne venku, a bude-li počasí nevyhovující, přestěhují se všichni do příslušných prostor ve školní budově.

Speciálně vybraná skupina praporečníků, kterou určí vedení školy jako premianty, slavnostně vztyčí ruskou státní vlajku. Na konci týdne provede stejná skupina za nástupu žactva opačnou operaci.

Čtěte také

Hlavní změnou programu budou ale v ruských školách shora nařízené hodiny vlastenectví, které se musí odehrát každé pondělí a formálně nespadají do učebního procesu. Přesto dokonce současná ruská média píší o tom, že si rodiče stěžují na školy, které je nutí posílat děti na tyto hodiny povinně.

Ministerstvo školství vydalo programy, metodické pokyny a instrukce pro učitele, které budou muset tyto hodiny vést. Žáky třetí až čtvrté třídy musí například učitelé 12. září dovést k myšlence, že štěstí vlasti je víc než jejich životy a že to není nic hrozného, když odevzdají své životy vlasti, bude-li ta je chtít. Počínaje pátou třídou budou muset žáci vyslechnout a později odříkat, že Západ zmnožuje počet obětí na Ukrajině, kde Rusko provádí svou speciální vojenskou operaci.

Okolnosti po nás žádají rozhodné a okamžité činy

Čtěte také

Děti se budou muset držet „přibližných odpovědí“ na otázky, které jim musí položit učitelé. Příklad: „Učitel: Vlast je pro nás samozřejmě naše země, Rusko. Co ale ještě je vlast? Chtěl bych uslyšet vaše odpovědi. Přibližné odpovědi dětí: Vlast, to jsou lidé, kteří žijí v naší zemi, zároveň je to naše rodina, ale také místo, kde jsme se narodili, stejně jako kultura země.“

Cituji ústřední pasáž metodických pokynů: „Projevy skutečného vlastenectví vidíme také dnes, především v průběhu speciální vojenské operace. Její začátek oznámil 24. února tohoto roku prezident Ruska V. V. Putin. Ve svém projevu prezident řekl: ‚Okolnosti po nás žádají rozhodné a okamžité činy. Lidové republiky Donbasu se na Rusko obrátily s prosbou o pomoc.‘

Mezi cíli speciální vojenské operace je ochrana obyvatelstva Donbasu, které bylo vystaveno výsměchu a utiskování ze strany kyjevského režimu, pak odzbrojení Ukrajiny, zamezení rozmístění na jejím území vojenských základen NATO.

Alexandr Mitrofanov

Ruské ozbrojené síly společně se silami DLR a LLR vedou aktivní operaci pro dosažení těchto cílů. Obrovská vojenská a jiná pomoc kolektivního Západu ukrajinským úřadům protahuje délku bojů, zmnožuje počet obětí operací.“

Aliance učitelů a ženské hnutí Měkká síla vyzvaly otevřeným dopisem pedagogy a rodiče, aby tyto hodiny vlastenectví bojkotovali. Kolik lidí si ale na otevřený protest troufne, není zřejmé.

Autor je komentátor serveru novinky.cz

Spustit audio