Adam Černý: Peking ničí liberální list v Hongkongu

20. červen 2021

Pekingský režim loni nechal schválit zákon o „národní bezpečnosti“, který byl reakcí na předloňské masivní protivládní demonstrace v Hongkongu. Tento zákon byl nyní poprvé použit proti novinářům a k potlačení svobody slova.

Apple Daily býval populárním hongkongským bulvárním listem. Mezi obyvateli zvláštní administrativní zóny se stal ještě populárnějším, když jeho majitel, mediální magnát Jimmy Lai, začal dávat najevo svůj kritický postoj vůči stále silnějším zásahům Pekingu. Ty fakticky likvidovaly princip „jedna země – dva systémy“, který se čínský komunistický režim zavázal dodržovat, když v roce 1997 přebíral vládu nad bývalou britskou kolonií. Systém měl zaručovat, že v jednom z nejvýznačnějších finančních center jihovýchodní Asie bude nadále v široké míře fungovat nezávislé soudnictví, jistá svoboda shromažďování i tisku.

Obrana národní bezpečnosti

Čtěte také

To vše Apple Daily podporoval a také toho byl součástí. To vše se však začalo rychle měnit po masivních protestech na obranu právního státu před dvěma lety, které potlačily místní policejní síly nejspíše i za pomoci bezpečnostních agentů dovezených z kontinentální Číny. Samotné potlačení demonstrací a pozatýkání jejich vůdců Pekingu nestačilo a loni nechal schválit zákon na „obranu národní bezpečnosti“, podle něhož byli z kandidatury do místního zastupitelského sboru vyloučeni ti, kteří byli označeni jako „nedostatečně vlastenečtí“.

Represe nyní dosáhla nového stupně, když loni schváleným zákonem bylo poprvé zdůvodněno zatčení pětice novinářů – vedoucích redaktorů Apple Daily – s tím, že „spoluprací s cizí mocí nebo s cizími elementy“ ohrozili národní bezpečnost. Zatýkání provázela masivní prohlídka sídla redakce, které se účastnilo na pět set policistů, a razii si zaměstnanci nesměli natáčet. Účast novinářů na spiknutí s cizími mocnostmi měla spočívat ve zveřejňování článků, a to jak zpravodajských, tak i komentářů.

Hlavně zastrašit

Jak jinak definovat ničení svobody slova, svobody vyjadřování, když trestným činem se stává vyjádření názoru nebo obhajování této svobody? Čerstvě nastoupivší místodržící pekingské vlády v Hongkongu Li Kuang-jüan v projevu u příležitosti stého výročí založení komunistické strany před shromážděnými místními hodnostáři zdůraznil, že nově přijaté zákony jsou jasným vzkazem malé hrstce protičínských sil. Nijak se neobtěžoval vysvětlit, proč když by se mělo jednat o zanedbatelný počet lidí, je nutno kvůli nim přijímat zvláštní zákony a mobilizovat policii.

Předseda Syndikátu novinářů ČR Adam Černý

Masivní mocenský nájezd proti listu Apple Daily není namířen pouze proti listu, jehož majitel je už za mřížemi pro účast na protestních demonstracích a který hájí svobody, které se před více než dvaceti lety slíbil Peking dodržet. Je to varování ostatním médiím v Hongkongu, že stovky policistů mohou napochodovat i do jejich redakcí.

Autor je předseda Syndikátu novinářů ČR

autor: Adam Černý
Spustit audio

Související