Adam Černý: Čína trhá záruky slíbené Hongkongu

15. listopad 2020

Když v roce 1997 přebírala vláda v Pekingu od Britů správu nad Hongkongem, slíbila, že se v této zvláštní administrativní oblasti uplatní zásada „jedna země – dva systémy“, se kterou přišel iniciátor čínských reforem Teng Siao-pching.

Co se tehdy mohlo zdát jako pragmatický experiment, nyní končí jako neudržitelná iluze a je výsledkem soustavného tlaku komunistické státostrany podřídit své moci dění v jednom z nejdůležitějších finančních center světa.

Čtěte také

Bylo to vidět už loni, když Národní lidové shromáždění v Pekingu, které funguje pouze jako razítkovací podatelna nápadů komunistického vedení, schválilo bezpečnostní zákon, který umožňuje čínským bezpečnostním složkám zasahovat přímo v Hongkongu.

Následující masové protesty opozice byly tak silné, že na týdny ochromily fungování města, místní správu ale nepřiměly k ústupkům a příchod pandemie covid-19 a s ní spojená opatření proti šíření nákazy prakticky znemožnily jakékoli veřejné protesty.

Kde můžeme uplatnit svou moc

Nyní Peking zasáhl i v jediném místě, kde volení zástupci opozice mohli svobodně vyjadřovat své názory. Slouží k tomu opět zákon schválený v Pekingu, který umožňuje zbavit mandátu zákonodárce v Hongkongu na základě vágně formulovaných obvinění ze separatismu, spojení s cizími silami nebo ohrožení národní bezpečnosti.

Čtěte také

Tento zákon fakticky ruší paragraf 79 ústavy zvláštní administrativní oblasti, podle kterého může poslance mandátu zbavit jen dvoutřetinová většina místního parlamentu.

Ten se nyní stává hlásnou troubou Pekingu loajálních názorů. Šéfová hongkongské místní vlády Carrie Lamová vyloučení čtyř opozičních poslanců, po kterém ze solidarity rezignovalo i patnáct zbývajících, přivítala: „Máme raději, když jsou zákony přijímány efektivněji.“

Podřízení hongkongské Legislativní rady, jak se oficiálně nazývá místní parlament, rozhodnutím, která na povel komunistického vedení schvaluje Národní lidové shromáždění v Pekingu, trhá na cáry iluzi o pravidlu „jedna země – dva systémy“, které mělo fungovat v Hongkongu a které mělo být i vějičkou určenou Tchaj-wanu.

Předseda Syndikátu novinářů ČR Adam Černý

Pokud nemají platit garance podepsané při předání správy zvláštní administrativní oblasti z britských do čínských rukou, které měly vydržet až do roku 2047, jsou na místě pochybnosti, jestli vláda v Pekingu dodrží i jiné své závazky vyplývající z mezinárodních smluv. Na všechny tyto námitky má Peking jedinou odpověď: Kde můžeme uplatnit svou moc, tam ji také prosadíme.

Autor je předseda Syndikátu novinářů ČR

autor: Adam Černý
Spustit audio