Adam Černý: Načasovaná bomba Trumpova poradce Boltona

20. červen 2020

O svérázném chování a osobitém pojetí vlády v podání současného amerického prezidenta se už objevila celá řada informací, až dosud to ale nebyl nikdo z nejbližšího okruhu Bílého domu.

Posloucháte rádi komentáře a glosy? Všechny najdete na stránkách mujRozhlas.cz.

O to více jsou zneklidňující výňatky z knihy Místo, kde se to stalo Johna Boltona, někdejšího poradce hlavy státu pro národní bezpečnost, která má teprve vyjít, ale výňatky z ní se objevily už nyní a jejich dopad může být výbušný vzhledem k probíhající kampani před letošními listopadovými volbami.

Čtěte také

Celkový obraz nikdy nebude černobílý už proto, že jde o výpověď spolupracovníka, který se se svým nadřízeným nerozešel v dobrém, takže se nabízí námitka o zpětném vyřizování účtů. To byl i jeden z hlavních argumentů, které použil Donald Trump i další politici z republikánského tábora.

Hned druhý protitah poukazoval na fakt, že John Bolton odmítl dobrovolně vypovídat při vyšetřování zkoumajícím, jestli prezident nezneužil své funkce, a že nejspíše už tehdy kalkuloval, jak své podrobné znalosti o fungování Bílého domu za trumpovských časů nevyloží před zákonodárci, ale využije jich ve své příští knize.

Trumpovy osobní slabiny

Zpochybnit posla nepříjemných zpráv je osvědčená praxe. Pozoruhodné je, že většina obránců Donalda Trumpa zdůrazňovala, jak je nutné, aby soud zabránil publikaci knihy i výňatků z ní s odkazem na národní bezpečnost.

Čtěte také

Tady už pro Bílý dům začínají nemalé potíže, protože Bolton obsah své knihy v souladu se svými dřívějšími závazky konzultoval s Národní bezpečnostní agenturou, některá místa upravoval a v dubnu dostal osvědčení, že citlivé pasáže byly odstraněny. Jak je vidět, dost podstatného a pro Donalda Trumpa vysoce nepříjemného ještě zbylo. Protože recenzní výtisky titulu už byly rozeslány a kniha bude k mání i mimo Spojené státy, nynější ataky působí jako halasné ústupové boje.

Zbývá otázka, co nového Boltonova kniha přináší a jaký reálný dopad může mít. Obraz Donalda Trumpa jako sebestředného, těkavého, málo vzdělaného politika, který své osobní zájmy, v první řadě zájem o znovuzvolení, pokládá za zájmy státu a kterého se jeho spolupracovníci často jen pokoušejí korigovat, se ukazoval již drahný čas.

Nyní na tomto portrétu přibyly konkrétní zarážející detaily týkající se například rozhovorů s čínským nebo ruským vůdcem. Není těžké si domyslet, že zkušení političtí hráči odhadnou a dokážou využívat Trumpovy zjevné osobní slabiny.

Předseda Syndikátu novinářů ČR Adam Černý

Jsou dva důvody, proč přese všechnu svou výbušnost Boltonova kniha nejspíše letošní volební kampaní zásadně neotřese. Za prvé, jádro jeho příznivců je neobyčejně loajální, a za druhé, určujícími faktory budou ekonomická kondice Spojených států nebo dopady nynějších bouří pouličních protestů proti rasismu. Nejdůležitější bude z dlouhodobého hlediska jeden výsledek: Jak a zda se dokáže vyrovnat americký systém brzd a vyvažování zákonodárné, vládní a justiční moci s tak excentrickým politikem, jakým je Donald Trump.

Autor je předseda Syndikátu novinářů ČR

autor: Adam Černý
Spustit audio