Aboriginci žili v Austrálii o dvacet tisíc let dříve, než se dosud soudilo, dokazuje nový nález

28. červenec 2017

Tento objev se podařilo učinit australským archeologům. V severoaustralském národním parku Kakadu totiž našli kamenné nástroje staré až osmdesát tisíc let. To samozřejmě dokazuje, že Austrálci, nebo také Aboriginci, přišli na nejmenší světadíl o dvacet tisíc let dříve, než se původně soudilo.

Pravěké nástroje vědci objevili v kamenné jeskyni Madjedbebe, což je tradiční tábořiště australských domorodců, které dnes připadá kmeni Mirarr. V jeskyni archeologové od roku 1970 pátrali celkem čtyřikrát a už dříve stáří nástrojů určili na šedesát pět až osmdesát tisíc let. Závěry studií ale budily v odborné komunitě poměrně velké kontroverze. Díky moderním vědeckým metodám se stáří nálezů podařilo s jistotou určit až dnes.


Při luminiscenční metodě datování se zrnka písku osvěcují laserem. Z písku se pak uvolní fotony a podle toho, jak písek světélkuje, vědci určí, jak dlouho nebyl vystavený slunečnímu záření. Tento postup je přesnější, než radiouhlíková metoda.

Aby si archeologové mohli být jistí, že vykopali opravdu kamenný nástroj nebo jeho fragment a ne jen kus obyčejného kamene, používají složitý sytém, v němž zohledňují jednotlivé vrstvy hornin. Základním nástrojem pro dataci jednotlivých nálezů je pak samozřejmě radiouhlíková metoda, ale také třeba luminiscenční datování, které je založeno na zjišťování doby, po kterou byl předmět vystaven slunci.

Přestože se domorodci kmene Mirarrů nejprve stavěli k bádání na svém území skepticky, nakonec se vědcům podařilo je přesvědčit, aby jej umožnili. Vykopávky ale bedlivě sledují kmenoví náčelníci. Jakýkoli nález musí být nahlášen a po skončení výzkumu navrácen zpět do jeskyně. Původní obyvatelé tak chtějí maximálně zachovat své kulturní dědictví.

autor: ono
Spustit audio