Zemřel prof. Jaroslav Drobník

3. září 2012

Dne 30. srpna 2012 zemřel prof. RNDr. Jaroslav Drobník, DrSc., nestor české biotechnologie.

Profesor Drobník se narodil v roce 1929. Vystudoval mikrobiologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde působil až do roku 1971. V roce 1957 se tu stal vedoucím izotopové laboratoře a v roce 1959 vedoucím oddělení biofyziky.

Ve výzkumu se soustředil na efekty záření na dědičnou informaci a na inkorporaci radioizotopů do DNA. V letech 1968–1969 byl proděkanem Přírodovědecké fakulty UK. S nástupem normalizace musel univerzitu opustit.

Nastoupil do Ústavu makromolekulární chemie ČSAV, kde založil laboratoř biochemie polymerů. V Akademii věd pracoval až do roku 1990, kdy se vrátil na Karlovu univerzitu. Působil zde jako ředitel Biotechnologického ústavu a v roce 1991 byl jmenován profesorem biofyziky.

Jeden z jeho nejvýznamnějších pracovních úspěchů se váže k pobytu na Michiganské státní univerzitě v roce 1961, kde byl členem týmu, který objevil cytostatické účinky komplexních sloučenin platiny. Jaroslav Drobník tak stál u zrodu nové kategorie léků proti nádorovým onemocněním.

V posledních letech byl profesor Drobník znám jako neúnavný propagátor biotechnologií a především geneticky modifikovaných organismů.

Záznam pořadu Vstupte! s prof. Jaroslavem Drobníkem.

Spustit audio

Více z pořadu