Zdravotní pojištění migrantů na křižovatce

21. listopad 2014
Zaostřeno na cizince

Stávající úprava komerčního zdravotního pojištění migrantů, na které je v Česku odkázáno několik desítek tisíc cizinců, je podle názorů odborníků, zástupců státu, nevládních neziskových organizací a pojišťoven z mnoha důvodů nepřijatelná.

Jak by se měla změnit? Měl by se rozšířit přístup do veřejného zdravotního pojištění např. pro děti a rodinné příslušníky migrantů, nebo je třeba upravit komerční zdravotní pojištění tak, aby lépe plnilo účel?

Ve vztahu k možnému vývoji se nabízejí tři základní scénáře. První z nich říká, že se věci mají nechat tak, jak jsou. Nic neměnit. Ovšem proti tomu jsou skoro všichni.

Druhé řešení je začlenit tuto skupinu migrantů do veřejného zdravotního pojištění - a ta skupina čítá asi 80 až 100 tisíc osob. To jsou migranti ze zemí mimo Evropskou unii, kteří zde nemají trvalý pobyt a nejsou zaměstnanci.

Dlouhodobě tady pobývají např. jako živnostníci, příbuzní dalších osob či jako studenti. Pro toto řešení - tedy začlenění do veřejného zdravotního pojištění - jsou nevládní neziskové organizace, kancelář veřejné ochránkyně práv, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Česká lékařská komora a většina migrantů.

Třetí řešení je upravit existující legislativu o komerčním zdravotním pojištění - to například prosazují komerční pojišťovny.

Čtěte také

V nedávné debatě na téma veřejného zdravotního pojištění pořádané nevládními organizacemi zazněly mnohé osobní příběhy migrantů – např. příběh čtrnáctileté Katary Epové, která už není mezi námi, a její rodiče nikdy nezapomenou to, co zažili v Česku.

Absence kvalitního pojištění může mít negativní následky, když jde o jejich kolegy vědce a výzkumníky z jiných zemí. Podobné stresy v případě nemoci rodinného příslušníka naprosto odrazují každého. Nevyhovující pojištění, zvlášť pro děti a staré lidi, s mnoha omezeními, bez jistoty, že budete ošetření, nepřitahuje nikoho.

Byla řeč také o tom, jak výhodné je komerční pojištění pro pojišťovny - jak je ziskové. Debata ukázala, že migranti se cítí být diskriminováni. Škoda, že nebyli přítomní zástupci zdravotnických zařízení a předkladatelé nových řešení.

Přístup vlády k těmto otázkám není jasný, neboť 12. listopadu odložila projednávání. Už ale víme, co obsahuje Analýza zdravotního pojištění cizinců při jejich pobytu na území České republiky.

Čtěte také

Vzhledem k tomu, jak komerční pojišťovny lobbují za tento druh poskytování služeb, je evidentní, že je to zisková záležitost. Předkladatel, Ministerstvo zdravotnictví, ale tvrdí, že nemá údaje a ani informace, na základě kterých by mohlo doporučit rozšíření skupiny začleněné do veřejného systému. Obává se zdravotní turistiky a zneužívání a přitom nenabízí žádné srovnání ani zkušenosti evropských zemí, kde jsou migranti součástí veřejného systému.

Přesto se doporučuje nové legislativní nastavení komerčního pojištění. To znamená: jeho nárokovost - aby nedocházelo k odmítání uzavření komerčního zdravotního pojištění, dále rozsah srovnatelný s rozsahem zdravotních služeb hrazených dle zákona o veřejném zdravotním pojištění a eliminace možnosti vzniku takzvaných nepojistitelných skupin cizinců.

Co k tomu řekne vláda, uslyšíme začátkem prosince.

autoři: Jan Blažek , Goranka Oljača
Spustit audio