Září 1991. Tenhle stát je zasviněnej byt!

23. září 2016

...řekla spisovatelka Eda Kriseová, v té době asistentka Václava Havla, pověřená vedením sekce pro styk s veřejností Kanceláře prezidenta republiky.

Od 1. září 1991 mohly být při výuce ve školách používány libovolné učebnice i další zdroje. Éra monopolních komunistických učebnic (se zvláště výrazně deformovanou literaturou, dějepisem a občanskou naukou) definitivně skončila.

Společenská situace byla však stále napjatá - dopisy, které v té době dostává prezidentská kancelář a kde se vedle lidí psychicky nemocných a chronických stěžovatelů, ozývá i řada zoufalých občanů, o tom svědčí velmi výmluvně.


V pořadu uslyšíte vedle zmíněných témat také diskusní vystoupení Miloše Zemana, informace o Nezávislé erotické iniciativě a další dobové zajímavosti.

Bezmoc pisatelů a pokračující nefunkčnost a apatie řady institucí se v nich prolínají s chybějícím právním povědomím a vnímáním prezidenta jako všemocného nadčlověka. Důležitá je v této poloze i prvorepubliková tradice prezidentské kanceláře. Navíc Husákovi úředníci, kteří v kanceláři pracovali, byli - právě pro apatii - vyměněni až v průběhu roku 1991.

Zvláštní ceny pro cizince. V 90. letech nic zvláštního

Vláda v této době schválila návrh lustračního zákona (jeho cesta parlamentem měla teprve přijít). Každý člen vlády hlasoval zvlášť a návrh schválil, v poslaneckých kuloárech se už tehdy hovořilo o jeho bezzubosti - návrh se od přijatého zákona dosti lišil.

Hlavním vnitropolitickým tématem však byly i v září 1991 zhoršující se česko-slovenské vztahy, či spíše proces slovenské emancipace, pro českou veřejnost dílem pochopitelný a dílem zcela iracionální, který nabýval na intenzitě. Přibývalo petic, osobností i politických subjektů, jejichž postoj byl stále vyhraněnější a napětí mezi oběma republikami stoupalo.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio