Zachrání politici lidoopy?

5. září 2005

Ministři z celkem 23 zemí Afriky a Asie, v nichž žijí nejohroženější primáti, budou na vládní úrovni jednat o možnostech jejich záchrany.

Důvodem k tomuto setkání politických reprezentací zemí Afriky a jihovýchodní Asie je zpráva, kterou předložil tým zoologů a ekologů pracující pod hlavičkou OSN. Studie podrobně rozebírá stupeň ohrožení goril, šimpanzů, orangutanů, lemurů i některých dalších primátů. Vědci mimo jiné pomocí počítačových modelů simulovali, jak se v nejbližší době na populacích primátů projeví nemoci, nezákonný lov a odlesňování jejich biotopu. Už dnes totiž nejsou populace zejména velkých opic nijak početné a vyhlídky do budoucna jsou za současného stavu věcí víc než chmurné.

Ze studie kromě jiného vyplývá, že orangutani přijdou během příštích pěti let o polovinu svého životního prostoru, nedojde-li k zastavení mýcení deštného lesa na Borneu a Sumatře. Kromě devastace biotopů je příčinou ohrožení lidoopů i pytláctví spojené s obchodováním s opičím masem a výrobou tradičních léků. Zejména z těchto důvodů mohou podle vědců během jedné generace vyhynout jak asijští orangutani, tak africké gorily a šimpanzi.

O vážnosti situace svědčí v úvodu zmíněná schůzka ministrů zainteresovaných zemí, která byla svolána do hlavního města Konga Kinshasy a kterou pozorovatelé označují za průlomovou. Její výsledky by měly být především legislativní, tedy přísné zákony zaměřené na kácení lesů a pytláctví, a také praktické spočívající ve zpřísnění a posílení ochrany zhruba stovky lokalit, kde ohrožené druhy žijí. /BBC/

autor: mip
Spustit audio