Za potomky A.V.Friče do Paraguaye

15. listopad 2007
Sedmý světadíl

Představte si paraguayskou vesnici, v níž třetině obyvatel koluje v žilách česká krev. "Čeští Čamakokové" skutečně existují. Chcete vědět, jak k tomuto původu přišli?

V září se české sdružení Checomacoco už počtvrté vypravilo do Paraguaye za Indiány kmene Čamakoko. V osadě Puerto Esperanza se celá třetina obyvatel považuje za potomky českého cestovatele A.V.Friče. Jak je to možné a jak Češi pomáhají paraguayským Indiánům? V magazínu o světě, jeho rozmanitosti a problémech Sedmý světadíl o tom mluvila členka expedice Checomacoco, tlumočnice a redaktorka Španělské redakce ČRO Andrea Fajkusová.

Řeka Paraguay rozděluje republiku Paraguay na dvě rozdílné části. Na východě se nachází dobře zavodněná zvlněná planina s rozsáhlými lučinami a nepravidelnými částmi subtropického lesa. Žije zde 95 % obyvatelstva. Na západě leží Gran Chaco, rozlehlá nehostinná plošina, kde většina Paraguayců nikdy nebyla. Je to domov většiny původních obyvatel, kteří dnes v Paraguayi tvoří 3 % populace. Indiáni z Chaka jsou příslušníky pěti jazykových rodin, rozdělených do třinácti etnik. www.checomacoco.cz

A.V.Frič: Indián kmene Chamacoco (1905)
Spustit audio