Vyznavači počítačových her pomůžou archeologům

25. březen 2015

Při krajně obtížné rekonstrukci zničeného piktského kamenného kříže pomůžou skotským archeologům hráči počítačových her.

V 8. stol. n. l. se i do Skotska rozšířilo křesťanství. Místní oslavovali příchod nového náboženství tak, že na různých místech vztyčili kameny s reliéfy křížů a bohatou figurální i ornamentální výzdobou. Jedna z nádherných ukázek těchto kamenů se dochovala i ve skotském Hilton of Cadboll.

Krásně zdobená stéla z místního pískovce měla pohnutý osud. Kámen ještě v raném středověku padl a zlomil se. Ve 12. století jej místní lidé znovu vztyčili a vystavěli kolem něj kapli. Divoká bouře v roce 1674 kámen znovu povalila a krátce na to nechal jakýsi Alexander Duff jednu stranu kamene s komplikovaným reliéfem kříže otesat do hladka. Piktský reliéf nahradil nápisem připomínajícím jeho samotného a také jeho tři manželky. Kámen byl obrácen tak, aby nápis zůstal nahoře a druhá strana s piktským reliéfem byla zrakům návštěvníků kaple skryta.

Naštěstí se Duff a jeho pomocníci vůbec nenamáhali s úklidem. Jak odlomená spodní část kamene, tak i odsekané úlomky původního reliéfu zůstaly na místě v zemi na ploše, která není větší než půl metru čtverečního. V roce 1998 se podařilo archeologům vše vyzvednout ze země. Zachránili celkem tři a půl tisíce různě velkých zlomků reliéfu. Největší mají rozměry 15 x 20 centimetrů. Nejmenší neměří v průměru ani 3 cm. Vědci je pečlivě zkatalogizovali a osm set nejdůležitějších bylo nafoceno.

Mapa míst, kde byly nalezeny kameny s piktskými rytinami a reliéfy nebo kde byly nalezeny piktské reliéfy a rytiny na stěnách jeskyní.

Kámen z Hilton of Cadboll se dnes nalézá ve sbírkách National Museum of Scotland v Edinburku a stále čeká na restaurování. Nebude to jednoduché, protože tisíce úlomků tvoří komplikovanou, často trojrozměrnou skládačku. Jak uvedla Mhairi Maxwellová z National Museum of Scotland, muzeum v nejbližší době osloví hráče počítačových her, aby archeologům pomohli.

„Potřebujeme pomoc technicky orientovaných lidí, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu, dokážou pracovat s trojrozměrnými objekty a vytvářet trojrozměrnou virtuální realitu. Potřebujeme přeborníky ve skládání komplikovaných puzzle,“ říká Maxwellová.
Předchozí pokusy o rekonstrukci reliéfu skončily nezdarem. Ukázalo se, že bez velmi pokročilého software a bohatých zkušeností s řešením podobných problémů je šance na úspěch nepatrná.

„Jde o úkol, který je nad síly jednoho člověka,“ konstatuje Mhairi Maxwellová.

Kopie kamene z Hilton of Cadboll

Co může stéla prozradit?

Kámen z Hilton of Cadboll tak stále řekl jen polovinu toho, co chtěl jeho prostřednictvím sdělit piktstký kameník před 1200 roky. Zachovaná strana kamene představuje podle nejnovějších výzkumů jedno z prvních skotských vyobrazení Ježíše Krista. Co všechno bylo vytesáno na zničené straně, vědci zatím spíš jen tuší.

Už samotné přípravy na „nasazení počítačových hráčů“ připomínaly akční film. Pod rouškou tmy a za nejvyšších bezpečnostních opatření byly úlomky kamene odvezeny z muzea do edinburské Border General Hospital. Tam byly všechny fragmenty kamene nasnímány pomocí moderního počítačového tomografu. Skenování probíhalo po dvě noci a jeho součástí byla i pečlivé katalogizace a označení fragmentů.

Firma, která se zabývá digitalizací uměleckých a historických předmětů, vytvořila pro virtuální rekonstrukci reliéfu speciální on line platformu. Ta dovoluje lidem, kteří nemají výkonné počítače a software pro 3D modelování, aby se napojili na databázi fragmentů a následně mohli sestavovat úlomky tak, jak k sobě patří. Autoři projektu předpokládají, že hráči počítačových her jsou právě v takových činnostech hodně zběhlí a dosáhnou podstatně lepších výsledků než profesionální archeologové.

Nemalé náklady projektu kryje sponzorsky místní výrobce whisky, jehož palírny se nacházejí jen kousek od kaple, kde kámen z Hilton of Cadboll původně stával.

Projekt, kde by hráči počítačových her měli pomoci při rekonstrukci reliéfu, vyhlásilo Skotské národní muzeum. Bude na tomto WEBU 25. října.

autor: Jaroslav Petr
Spustit audio