Vytiskněte si lasery

Čtyři rozdílné barvy odpovídají čtyřem druhům kvantových teček.

Laserová pole mohou svítit ze světelných tapet, z každého pixelu televizní obrazovky, ze zajímavě svítících módních doplňků. Tyto zobrazovače si jednou možná budeme tisknout.

Stále více různých elektronických součástek a přístrojů bude možné vyrábět pomocí tisku. V blízké budoucnosti se tak budou průmyslově vyrábět sluneční články a panely, displeje, integrované obvody nebo baterie. Jacek Jasieniak z Univerzity v Melbourne jde ještě dál. Chce zákazníkům nabízet speciální inkoustové směsi. Celá laserová pole nám pak mohou svítit ze světelných tapet a z každého pixelu televizní obrazovky, kterou si vytiskneme nebo necháme vytisknout.

Nano a mikrolasery bude možné používat v optických počítačích, soustavách senzorů nebo třeba v zajímavě svítících módních doplňcích. Tyto levné lasery vznikly díky podstatnému pokroku materiálové vědy v oblasti pevných látek. Levným materiálem, který je schopen fungovat jako lasery tisknutelné na plochy, je inkoust z tzv. kvantových teček. To jsou ostře lokalizované krystalické oblasti polovodiče o nanometrových rozměrech, které jsou schopny vázat jednotlivé elektrony a pracovat s nimi, případně produkovat fotony.

Kvantovým tečkám různých rozměrů odpovídá různá a přesná barva laseru, který z nich může být postaven. K tomu potřebujeme tyto kvantové tečky umístit do optického rezonátoru, v tomto případě do jakési nepatrné dutinky. Tyto dutinky či zuby lze vytvářet pomocí přesně řízených vrypů během vlastního procesu tisku.