Vraní praváci a leváci

8. leden 2015

Vrány drží nástroje v zobáku přednostně tak, aby konec nástroje směřoval jedním směrem. I mezi těmito ptáky jsou tedy praváci a leváci. Důvod byl pro vědce velkým překvapením.

Vrána novokaledonská (Corvus moneduloides) je mezi ptáky vyhlášeným mistrem ve výrobě a používání nástrojů. Umí si například z větvičky vyrobit háček, kterým pak vytáhne hmyz z úkrytu v úzké štěrbině. Vrány si nástroje odkládají na vybraná místa, a když je pak znovu potřebují, zaletí si pro ně jako do úschovny. Některé vrány drží pracovní konec nástroje na levé straně zobáku, jiné upřednostňují obrácený úchop. Jde o podobný fenomén, jako je lidská pravorukost a levorukost.

Tým pod vedením Alejandra Kacelnika z University of Oxford zkoumal, co ovlivňuje preferenci stran u vran novokaledonských, a došel k závěru, že klíčová je funkce očí. Ve studii publikované ve vědeckém časopise Current Biology Kacelnik a jeho kolegové prokázali, že vrána drží nástroj tak, aby jeho pracovní konec viděla tím okem, kterým lépe vidí. Vrány tedy nejsou ani tak pravo- nebo levo- „zobákaté“ jako spíše pravo- nebo levo- „oké“.

Vrány mají tzv. binokulární vidění, to znamená, že se jim zorná pole pravého i levého oka vzájemně překrývají a vrány pak v tomto sektoru vidí prostorově. Vrány novokaledonské jsou obdařeny výjimečně širokým polem s binokulárním viděním a vědci z Kacelnikova týmu se původně domnívali, že vrány toho využívají ke kontrole práce s nástrojem. Předpokládali, že vrány díky prostorovému vidění například lépe odhadnou vzdálenost, která dělí hrot nástroje od cíle, na který vrána nástrojem míří. Ve skutečnosti ale vrány kontrolují hrot nástroje vždy jen jedním okem. Hlavní přínos binokulárního vidění vran novokaledonských tedy nespočívá v prostorovém vidění, ale v tom, že lepší oko má širší úhel záběru. Prostorové vidění v sektoru, kde se široká zorná pole levého a pravého oka překrývají, představuje zřejmě jen jakýsi bonus navíc.

Vrána novokaledonská při získávání potravy - ilustrační foto

Vrány jsou k této strategii kontroly nástroje donuceny. Člověk dokáže pohybovat nástrojem svíraným v ruce nezávisle na pohybu hlavy a očí. Můžeme si tedy nástroj a oči „nastavit“ tak, abychom na práci viděli co nejlépe. Vrána ovládá nástroj pohyby hlavy. Pokud pohne nástrojem, mění zároveň polohu i její oči. Je pro ni proto výhodnější, aby nástroj kontrolovala jen jedním okem. Samozřejmě upřednostňuje oko, kterým vidí lépe.

Video s jedním z mnoha příkladů vysoké inteligence vran novokaledonských:

Zdroj: University of Oxford, Current Biology

autor: Jaroslav Petr
Spustit audio