Vodík jako efektivní médium pro skladování energie

11. duben 2016
Trendy

Zastánci takzvané vodíkové ekonomiky bojují o její prosazení. Inspiraci si berou například v Německu, kde podpora vodíkového pohonu v dopravě roste.

Německo investuje miliony do rozvoje vodíkových technologií. Vodíkové palivové články pro automobily nebo technologie pro skladování energie ve vodíku totiž mají hrát velkou roli v německém plánu využívat většinu energie z takzvaných obnovitelných zdrojů. Na pražských "vodíkových dnech" v národní technické knihovně se o tom přesvědčil Dalibor Zíta.

Elektřina vyrobená například pomocí solárních panelů se do vodíku uložit jednoduchým způsobem. Vlastně jde o rozklad vody pomocí elektrolýzy na vodík a kyslík. Ten se vypustí do atmosféry a vodík se uloží do tlakové nádrže. V době potřeby energie se z vodíku buď vyrábí elektřina pomocí palivových článků, nebo se dá vodík přímo spalovat, nebo se může sloužit jako palivo v autech. Jediným vznikajícím odpadem je voda.

„V Německu jsou vodíkové technologie důležité, protože vidíme vodík jako efektivní médium pro skladování energie. Německo má ambiciózní energetický plán. Chceme výrazně zvýšit objem energie z obnovitelných zdrojů. A právě vodík může být vhodné flexibilní médium,“ vysvětluje vedoucí oddělení výzkumu Německého spolkového ministerstva hospodářství a energetiky.

Poslechněte si celý pořad Trendy, věnovaný vodíkovému palivu.

Spustit audio