Veronika Lefrancois: Jak selhal Mojžíš v Benátkách

27. prosinec 2020

Ve Starém zákoně se vypráví, jak při odchodu z Egypta Mojžíš rozdělil vody Rudého moře tak, aby jím jeho lid mohl projít suchou nohou směrem k zemi zaslíbené.

Podobný zázrak se v tomto roce podařil uskutečnit italským inženýrům v benátské laguně. Po více než desetiletém úsilí uvedli do provozu komplexní systém pohyblivých stavidel, který má izolovat lagunu od zbytku Jadranu a chránit ji od záplav, kterým se tu říká „acqua alta“ neboli vysoká voda.

Čtěte také

Benátky byly záplavami ohrožovány odjakživa, ale se stoupající hladinou oceánů a častými přívalovými dešti se v posledních letech jejich výskyt zintenzivnil. Listopad loňského roku zaznamenal rekordní zvýšení hladiny o 187 centimetrů, což způsobilo záplavu, která poškodila nejen domy a obchody, ale i desítky památek na seznamu světového dědictví UNESCO. Památkáři upozorňují na zhoubné následky častých záplav pro město na laguně, jehož křehká architektura by mohla postupně náporu slané vody podlehnout.

Mojžíš

Nová soustava 78 hrází byla příznačně pojmenována MOSE, tedy italsky Mojžíš, a umístěna u vstupu do laguny tak, aby zadržela moře v okamžiku, kdy začne nebezpečně stoupat. Systém je schopen zareagovat rychle a během třiceti minut vytvoří bariéru, která ochrání město před zvýšením hladiny až o tři metry.

Systém MOSE poprvé úspěšně zafungoval v říjnu letošního roku a celá země oslavovala výdobytky italské technologie.

Nicméně, po vydatných deštích začátkem prosince museli bohužel Benátčané znovu nazout holínky, protože voda vystoupila nad obvyklou hladinu o 137 centimetrů a zaplavila náměstí svatého Marka i podlahu stejnojmenné baziliky.

Lidský faktor

Jak je možné, že Mojžíš selhal? Ukázalo se, že to vlastně nebylo jeho vinou. Do systému se vloudila lidská chyba.

Celá protipovodňová struktura je ještě ve zkušební fázi a prozatím je naprogramovaná tak, aby se spustila při zvýšení hladiny o 130 centimetrů. A protože podle předpovědi měla voda dosáhnout jen metr dvacet nad normál, řídicí kabina nevyslala signál a systém se nespustil. Klimatické prognózy nepočítaly se silným větrem, který začal foukat od Jadranu a způsobil silnější příliv.

Zařízení je natolik komplexní, že jeho spuštění vyžaduje asi dvoudenní přípravu. Nejde jen o stisknutí knoflíku, jak to hrdě oznamuje většina Benátčanů.

Podle starosty města bude zapotřebí upravit pravidla v řídicí kabině, aby se předešlo následkům mylných odhadů.

Systém Mojžíš je zatím úplná novinka a jeho operátoři budou muset vychytat všechny nedostatky, které narušují jeho hladký provoz. Zkušební fáze má probíhat ještě celý příští rok.

Po dramatické záplavě tohoto měsíce Benátčané doufají, že už se další „acqua alta“ nedostaví. Mojžíš snad přece jen ochrání město na laguně, aby se postupně nepropadlo do moře tak jako mytologická Atlantida.

Autorka je publicistka

autor: Veronika Lefrancois
Spustit audio