Umět latinsky se hodí i v praktickém životě

21. prosinec 2015
Studio Leonardo
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy socha

Jakou roli hraje latina v současném vzdělávání? K čemu je nám znalost latiny dobrá v praktickém životě? A měla by se latina učit na středních školách a proč?

lingvistka Lucie Pultrová vidí dvě roviny důvodů první je spjatá s jazykem jako takovým, druhá zahrnuje důvody kulturně historické: „Když se latina učí jako předmět na střední škole, nejde o výuku praktického jazyka, ale o kulturně historický předmět. Předmět, který zprostředkovává kontakt s antickou civilizací. A ať si to uvědomujeme nebo ne, antickou kulturou jsme obklopeni.“

Hostem Studia Leonardo 21. prosince 2015 byla doc. Lucie Pultrová z Ústavu Řeckých a latinských studií Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Spustit audio