Thomas Kulidakis: Hrdinství katolického papeže na pravoslavném Balkáně

Papež František na návštěvě Bulharska
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Papež František na návštěvě Bulharska

Přesvědčovat přesvědčené je výraz péče o ně. Přesvědčovat nepřesvědčené je projev snahy o dialog, nalezení společné cesty a smíření.

Hlava katolické církve se tedy vypravila na tři dny na převážně pravoslavný Balkán, do Bulharska a Severní Makedonie. Kromě duchovního rozměru se mise papeže Františka týká také politika. Smířením mezi národy počínaje, přístupem k běžencům konče.

Papež František před sochou Matky Terezy v makedonském Skopje

V sedmimilionovém Bulharsku je podle oficiálních údajů 50 tisíc katolíků. Podle neoficiálních odhadů je jich o 30 tisíc víc. Je to tedy necelé procento populace, podobně jako v Severní Makedonii.

Východní a západní křesťané jsou rozdělení církevním schizmatem od 11. století. I kdyby se ale podařilo vyřešit otázky věrouky, vzájemné vztahy kazí vydrancování Konstantinopole křižáky v roce 1204 při čtvrté křížové výpravě. Osmanští Turkové pak už zkázu Východořímské říše, centra ortodoxních, jen dokonali.

Papež František se dlouhodobě snaží kráčet ve stopách svého předchůdce Jana Pavla II., který se východním křesťanům za příkoří minulosti omluvil v roce 2001. Následně se jako první pontifik po skoro třinácti stoletích vydal symbolicky do Řecka. V němž se stále mluví řečtinou, tedy oficiálním jazykem Byzantské říše.

Naděje na smír neumírá

Václav Malý: Papež chce povzbudit každého člověka, aby si uvědomil svoji důstojnost

papež František a děti

Papež František čelí kritice, že se vzdaluje od katolické doktríny. Kritikové mu vyčítají liberální přístup k homosexuálům, rozvedeným lidem nebo luteránům.

Rok poté přijel do Bulharska, kde pokračoval ve svém cíli dospět k finálnímu smíru. Stávající papež pokračoval pěstováním dobrých vztahů s konstantinopolským patriarchou, neformální hlavou východní církve. Navštívili spolu uprchlické tábory na ostrově Lesbos, vyzvali k ochraně životního prostředí.

Momentální návštěva Bulharska je dobrá strategie. Bulharský ortodoxní klérus patří mezi nejzavilejší odpůrce případné římské dominance, zároveň má ale blízko k patriarchátu v Konstantinopoli. Papež si v Bulharsku vyslechnul, že kompromis v otázkách víry by se dělat neměl.

Pravoslavný klérus svým členům zakázal jakékoliv bohoslužby s hlavou katolické církve. Setkání ale proběhlo a František mnohokrát promluvil o přínosu Cyrila a Metoděje, vzdal hold východním souvěrcům, a hlavně byl velkolepě přivítaný představiteli státu. Což působí dobře na veřejné mínění.

Bergoglio je už 5 let papežem Františkem. Mluví o uprchlících i kontroverzních tématech

Papež František

První z Ameriky, první z jižní polokoule, první jménem František. Přesně před pěti lety zvolilo shromáždění kardinálů papežem Argentince Jorgeho Maria Bergoglia. Od prvního okamžiku si jako svoje hlavní motto vytyčil lidský přístup a neformální pokoru. „Stal se nečekaně mluvčím humanistické politiky, která spoustě lidí ve veřejném globálním prostoru chybí,” říká teolog Jakub Ort.

Premiér Borisov také prohlásil, že země je k uprchlíkům před válkou vstřícná, odmítá ale nelegální přechody hranic. Což není nic proti ničemu a neškodí to bulharské snaze zasloužit se ochranou unijní hranice o plnoprávné členství v Schengenském prostoru.

Prezident Radev se přidal s ujištěním, že v Bulharsku není místo pro xenofobii a náboženskou nesnášenlivost, protože v centru Sofie stojí kousek od sebe svatostánek pravoslavný, synagoga i mešita. Politicky papež vyzdvihnul zásluhy Bulharska o smír se sousedy, čímž si připravil půdu pro návštěvu v Severní Makedonii.

Ta je symbol komplikovanosti vztahů mezi státy i náboženstvími. Vše vystihuje osud Matky Terezy. Narodila se v hlavním městě Severní Makedonie. Ve Skopje strávila etnická Albánka dětství v době osmanské okupace. Odcházela z Království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Teď její památku papež uctí v Severní Makedonii.

Věřící vítají papeže Františka při jeho návštěvě ve Skopje

Balkánská země urovnala své vztahy s Bulharskem v roce 2017, s Řeckem vloni. Vřelé přijetí papeže představiteli státu ukazuje, že význam pontifika vhodně vystihnul už bulharský premiér slovy „dobrá reklama“.

Zároveň je ale papežovo vstřícné jednání a odvaha vydat se do zemí s pravoslavnou vírou signál, že naděje na smír neumírá. Je samozřejmě smutné, že křesťané různého vyznání trpí rozdělením. Je tragické, že snahu o smír může komplikovat hrozící schizma ortodoxních křesťanů kvůli uznání nezávislosti ukrajinské ortodoxní církve na Moskvě.

Thomas Kulidakis

O stavu světa svědčí potřeba papeže připomínat význam soucitu s uprchlíky. Dokud ale existuje snaha najít společnou řeč, šance na postupné zlepšení se zvyšuje. A hlavně, případný smír s pravoslavnými na Balkáně může zhatit touhu Moskvy stát se třetím Římem pod vlajkou ochrany ortodoxie.