Thomas Kulidakis: Čeští Piráti se marxistům moc nepodobají

31. říjen 2017

Logické uvažování nám nabízí možnost zorientovat se v našem nitru i ve světě kolem nás. Jedním ze základních přístupů je uvažování na základě indukce a dedukce.

To znamená buď na základě konkrétních a nevyvratitelných důkazů vyvozovat obecné závěry, nebo naopak na základě obecných prvků hledat jednotlivé a zvláštní. Ve světle žádného z těchto principů neobstojí tvrzení, že by Piráti, coby nováček světa velké české politiky, byli marxisty nebo marxistickou stranou.

Marxisté totiž vycházejí z učení německého sociologa, jehož teorie se dočkaly různých variací a účelových úprav. V jejich středobodu ale vždy stojí náhled světa 19. století, třídní boj, v němž jsou dělníci utlačovaní stále více a více, až se vzbouří a provedou násilnou revoluci. Pokud si nějaká z parlamentních stran zahrává s marxismem, jsou to pravděpodobně čeští komunisté.

Je tedy zajímavé, jak se k označení marxisté dostali čeští Piráti. Za takovou úvahou není nic jiného, než to, že se dva jejich členové a nyní i poslanci, hlásí k občanskému celoevropskému hnutí DIEM25. Pokud se podíváme na jeho členy a začteme do jeho manifestu a takzvaného Nového údělu pro Evropu, dozvíme se ve zkratce následující.

03409893.jpeg

Dobrý v teorii, horší v praxi

Hnutí nepopírá inspiraci doktrínou New Deal bývalého amerického prezidenta Roosevelta, reprezentuje unijně federalistický směr v evropské politice, hlásí se k takzvané evropské levici a volá po demokratizaci posílení role Evropanů a také Evropského parlamentu. Dále požaduje transparentnost rozhodovacích procesů a politických jednání, včetně například přímých přenosů z jednání ministrů financí států platících eurem. Vzniklo v roce 2016, manifest vydalo letos v únoru.

V jeho řadách působí řada světově známých intelektuálů, včetně filozofů a ekonomů. S tím, že se hnutí dá zařadit především ke keynesiánskému směru ekonomické teorie. Mezi nejvýznamnější myslitele patří zcela jistě Noam Chomsky, který je také členem koordinačního výboru řídícího aktivity hnutí, k němuž se v Evropě hlásí na 65 tisíc lidí.

Například zakladatel Wikileaks je členem takzvaného poradního panelu, který prý na chod organizace přímý vliv nemá a postoje jednotlivých členů nemusí nutně být ve shodě s celým hnutím. Jenže Chomsky a Julian Assange nejsou jediní a v hnutí jsou rozdílné názory.

S Piráty tedy je možné nalézt styčné body především v oblasti transparentnosti a různých názorových směrů uvnitř hnutí. Ale tvrdit, že jsou čeští Piráti marxisté, protože zakladatel hnutí DIEM25 Jannis Varufakis se v roce 2015 za „nevyzpytatelného marxistu“ označil, je přinejlepším myšlenková zkratka doprovázená zvláštní náhodou v podobě nechuti Pirátů jít s vítězem voleb do vlády.

Thomas Kulidakis

Co však Varufakis stěží tušil je, že svým blahopřáním dvěma lidem ke zvolení mohl způsobit hrozbu útoku laciným antikomunismem.

Jediné, co je možné říci je, že se Piráti mohou poučit z historie samotného Varufakise, dobrého v teorii, horšího v praxi. A z osudu, který může potkat nováčky v politice při střetu se zkušenými politickými hráči v politice tak, jako kdysi řeckou Syrizu. Vše ostatní je přání odpovídající myšlence, protože se zdá, že čeští Piráti si svůj politický směr teprve musí rozsoudit i obhájit.

autor: thk
Spustit audio