Těžba lithia na Cínovci? Chybí informace o jejích dopadech, stěžuje si starosta. Informujeme nad rámec zákona, říká zástupce vlády

25. září 2023

Plány vlády na těžbu a zpracování lithia narážejí na odpor obyvatel v okolí Cínovce v Krušných horách, nezlomila je ani návštěva premiéra s ministry. Podaří se vládě získat tamní obyvatele na svoji stranu a pro Česko strategickou surovinu začít zpracovávat? Dělá pro to kabinet Petra Fialy dost? Diskutují starosta Košťan na Teplicku Tomáš Sváda a zástupce vrchního ředitele sekce hospodářství ministerstva průmyslu a obchodu Eduard Muřický.

Společnost Geomet, která spadá pod ČEZ a má lithium v Podkrušnohoří těžit, uvádí, že těžba i zpracování lithia budou mít co nejmenší dopad na životní prostředí.

Čtěte také

Společnost Geomet postupuje velice citlivě a podle těch nejlepších současných znalostí o věci jako takové,“ ujišťuje Eduard Muřický.

Konkrétní oblast, kde bude stát lithium těžit, byla podle něj vybírána s ohledem na několik parametrů. Jedním z nich byla velikost požadovaného území a jeho stabilita. Některé lokality tak byly vyřazeny zejména proto, že u nich v minulosti došlo k poddolování. Dalším faktorem byla i přítomnost spodních vod.

Vybraná lokalita je brownfield. Byla tam v minulosti prováděna hospodářská činnost, takže je to lokalita, která sloužila k nějaké ekonomické činnosti,“ vysvětluje Muřický.

Těžba v blízkosti obydlených území

Tomáš Sváda ze sdružení Naše Košťany a Střelná však zdůrazňuje blízkost obydleného území.

Chápeme, že někde je lokalita výhodnější a někde méně výhodná. To nerozporuje nikdo, ale je potřeba si uvědomit, jakou cenu má výstavba areálu opravdu v přímém kontaktu s bydlením lidí. A tam si myslím, že se cena těžko vyčísluje,“ říká Sváda.

Čtěte také

Podle něj náklady, které ve výsledku společnost Geomet vynaloží na koupi pozemků, budou podobné jako ty, které by dala do vrtání pilotů na nestabilních územích, které však patří státu.

Vodnatost území je podle Svády přitom právě ve vybrané oblasti velice vysoká. Jde o lokalitu, která je jedna z nejvíce zavodněných na Teplicku, kde jsou potoky, mokřady, bažiny a celá řada rybníků,“ namítá.

Neinformované obce

V současnosti obcím nejvíce vadí, že od státu nedostávají dostatek informací, jak o dopadech těžby na životní prostředí, tak o důsledcích pro samotné obyvatele.

Ministerstvo průmyslu a obchodu však namítá, že obyvatele informuje nad rámec zákona. Slibuje navíc informační kancelář, kde by se občané měli dozvědět více o technologii těžby a jejích dopadech na životní prostředí i na samotné obyvatele. Jednou z potenciálně problematických součástí těžby lithia by totiž mohly být drtiče materiálu.

Čtěte také

Podle starosty Svády obce zatím žádné informace o drtičích nemají, přestože jde o technologii, která může způsobovat vysoké hladiny hluku.

V současné době jsou rámcově nastavené technické parametry, které by měly drtiče splňovat, ale nikdo v tuto chvíli není schopen říct: bude to tento typ, bude to tato značka atd. Většina materiálu bude drcena v podzemí bez nějakých externalit na povrchu. Potom bude vše transportováno do zpracovatelského závodu, kde bude probíhat další jemnější drcení,“ uvádí Mořický z ministerstva průmyslu a obchodu.

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu. Moderuje Lukáš Matoška.

autoři: Lukáš Matoška , arych
Spustit audio