Tereza Šimůnková: Vedlejší škody kampaně MeToo

8. listopad 2023

Když v říjnu 2017 propukla kampaň #MeToo, vítala ji část veřejnosti s úlevou jako zaslouženou satisfakci za zneužití moci některých vysoce postavených mužů nad některými ženami. Očekávání bylo následující: pokud zaměříme pozornost na případy sexuálního obtěžování, nebo dokonce sexuálního násilí, a pokud náležitě potrestáme viníky, predátory to odradí.

Již záhy byly ale slyšet hlasy o poznání skeptičtější. Ty předpovídaly vedle pozitivních změn i logické důsledky negativní  jako třeba vznášení křivých obvinění anebo vznášení obvinění, která mají reálný základ, ale jejichž načasování nepěkně zavání politickou objednávkou.

Čtěte také

Že se obé potvrdilo, bylo nevyhnutelné již jenom aritmeticky – připomeňme, že MeToo mělo například v USA skutečně masivní rozměry, v Česku jsme měli možnost poznat jeho jen velice slabý odvar.

#MeToo ale přineslo mnohem překvapivější vedlejší škody. Například to, že snaha o totální korektnost a o absolutní eliminaci situací, které by nějakým, i jen teoretickým způsobem, umožňovaly obtěžování, povede k tomu, že se jim muži začnou vyhýbat. To znamená, že do projektů, na pracovní cesty, k mentoringu, po práci na drink a k dalším důležitým sociálně-pracovním aktivitám budou raději zvát jen kolegy – muže, aby se nevystavili nebezpečí křivého nařčení.

Pánské kroužky?

Škraloup sexuálního predátora s člověkem totiž jakýmsi způsobem zůstává, byť se u soudu později prokáže opak. Tyto obavy zformulovala již po roce kampaně studie Houstonské univerzity: již tehdy třeba více než deset procent zástupců obou pohlaví ve vedoucích funkcích přiznalo, že budou méně než dřív najímat atraktivní ženy. Toto číslo v jiném průzkumu o další rok později stouplo na 20.

Čtěte také

Schůzkám jeden na jednoho se vyhýbala třetina mužů, pětina odmítala bližší spolupráci se ženami typu byznys tripů či pracovních večeří. V jiných výzkumech to byly naopak ženy, které vyjádřily obavy o své manžely, bratry, syny.

Bezpečí na pracovišti pro ženy se po MeToo zvýšilo, zvýšila se ale i nejistota, co to je společensky vhodné chování, stoupla veřejná kontrola a také se zvedla míra hlášení případů, které by ještě nedávno nikoho nenapadlo hodnotit jako problematické. Navzdory tomu, že #MeToo utichlo, se tato sociální patologie táhne dál.

Jedna z aktuálních studií se týká univerzit. Univerzitní prostředí bylo také hojně kritizované jako sexistické, v mnoha případech po právu. Studie ale dokládá, že MeToo negativně ovlivnilo kariérní růst mladých ekonomek – z výše popsaných důvodů totiž nyní začínají méně nových výzkumných projektů. Muži se jich začali stranit.

Tereza Šimůnková

Jenomže nemožnost odborného mentoringu a schůzek jeden na jednoho znamená, že mladé ženy přicházejí o cenné kariérní poradenství. #MeToo se zaměřilo na sexuální obtěžování na pracovišti s cílem zlepšit podmínky pro ženy. Jestliže ale militarizovalo vztahy do té míry, že ženám ve skutečnosti komplikuje pracovní život, a naopak vytváří tak kritizované „pánské kroužky“, bylo skutečně úspěšné?

Autorka je publicistka

Spustit audio