Tajemství za obrazem

Třetí dimenze
Třetí dimenze

Důkladně zkoumáme barvy starých mistrů i soudobé metody restaurování vzácných uměleckých děl...

V dnešní Třetí dimenzi budeme znovu zjišťovat historii obrazů dávných mistrů. Podíváme se na jejich díla očima restaurátorů, kteří je vidí v mnohem víc detailů než běžný návštěvník galerie. Ve Třetí dimenzi s premiérou 13. 5. 2011 jsme postupně začali odhalovat jednotlivé vrstvy obrazů nebo techniky, které dnes mohou odborníci při zkoumání využít. Od podložek, podkladů a podkreseb jsme se dostali až k výrobě štětců. Dnes se podíváme ještě dál.

Růžencová slavnost A. Dürera (výřez)

Jak si malíři vyráběli barvy? Jaké laky mohly být využívány na obrazech? Jak se proměnila restaurátorská péče o dávná díla?

Hosty Adriany Krobové jsou v dnešním pokračování restaurátoři Národní galerie ak. mal. Jiří Třeštík a MgA. Adam Pokorný.

Třetí dimenze začíná dnes ve 14.00.

Témata Třetí dimenze od 16. května do 20. května:

Pondělí: ohlédnutí za raketoplány
Úterý: ekologie v IT
Středa: vzdorující mozek
Čtvrtek: aby oči nebolely
Pátek: tajemství za obrazem