Světové hospodářství v příští dekádě čekají turbulence. Střední třída vymizí a přibude chudých

Německý list Die Welt se ve svém článku věnuje analýze americké poradenské společnosti Bain, která tvrdí, že kvůli stárnutí populace, automatizaci a digitalizaci dojde k radikální přeměně hospodářství. V extrémním případě by se mohla současná třívrstvá společnost přeformovat v dvouvrstvou, a to s 80procentním podílem spodní třídy.

Podle zprávy představují dvacátá léta tohoto století ideální půdu pro opakování hospodářské krize ze stejného období dvacátého století. „Příští desetiletí se stane dekádou extrémů,“ píší s jistotou odborníci.

A i když své předpovědi nespojují s možnými politickými a vojenskými katastrofami, ve které vyústila krize z počátku minulého století, nejsou podle nich vyhlídky vůbec optimistické. V analýze společnosti Bain se doslova píše, že v průmyslových státech se schyluje k bouři.

Věk odchodu do důchodu se zvýšit musí, většina lidí zvládá pracovat déle, tvrdí ekonom. Bývalá ministryně Marksová to vidí jinak

Ekonom Jiří Šatava.

Česko by mělo navázat věk pro odchod do důchodu na očekávanou délku dožití, tedy zrušit horní věkovou hranici, která je teď 65 let (pro muže i ženy). Doporučuje to Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Autoři studie Karen Harrisová, Austin Kimson a Andrew Schwedel tvrdí, že za neblahý vývoj může především několik předvídatelných trendů. „Automatizace nově zformuje národní hospodářství států, pracovní trh se výrazně zmenší a to povede ke změně pravidel v mnoha průmyslových odvětvích,“ stojí v analýze.

K tomu se přidá stárnutí populace, které naruší sociální systémy tak, jako nikdy předtím, pokračuje německý Die Welt. Další kámen úrazu představuje nerovnoměrnost v příjmech a systém přerozdělování bohatství ve většině vyspělých států. Rozkol mezi těmi, kteří z modernizace těží a těmi, jež s ní prohrávají, se tak razantně zvětší. Vítězové navíc budou v menšině. „Takový vývoj je nakonec patrný už dnes,“ cituje list ze studie.

Kvalifikovaní bohatnou

Jak pokračuje, Německo může být zemí, která se se společenskými změnami vyrovná o něco lépe než ostatní. Studie společnosti Bain to zdůvodňuje faktem, že tamní průmysl produkuje většinu technických vymožeností pro modernizaci světového hospodářství.

Robotizace nažene muže do ženských profesí. Zvýší se platy i prestiž, věří ředitelka Gender Studies

Klientka Charity ČR s pečovatelkou

Rozdíly v platech mezi muži a ženami se poprvé od roku 2006 opět zvětšují. A bude tomu tak i nadále, pokud se nepodaří vyřešit nerovnost v technologických odvětvích. Tvrdí to odborníci před začínajícím Světovým ekonomickým fórem v Davosu. Rozvoj odvětví jako IT nebo biotechnologie, kde stále dominují muži, prohloubí nerovnost v postavení mužů a žen a nejsilněji zasáhne právě ženy.

Nicméně stále zůstává pravdou, že z takzvané digitalizace profituje pouze malá část populace, která disponuje nezbytnými technologickými znalostmi nutnými pro zvládání budoucích výzev. To se v Německu týká asi každého pátého zaměstnance.

„Zatímco mzdy odborníků se výrazně zvyšují, zbytek střední třídy bude v příštích letech vystaven stále silnějšímu tlaku,“ očekává ředitel německé pobočky společnosti Bain Walter Sinn.

Jak se modernizace hospodářství může projevit na každodenních zvyklostech spotřebitelů, ukazují některé příklady ze studie. Die Welt si všímá například americké společnosti Amazon, která ovládla dodavatelský trh.

Nedostatek pracovních sil

Podle analýzy je Amazon pouze předzvěstí budoucích změn. Podobné turbulence zažije třeba zdravotnictví, letecká doprava nebo energetický trh. Zkrátka ve většině oblastí se najdou průkopníci, kteří ji díky digitalizaci zásadně promění.

Například takzvaná autonomní doprava donutí městské architekty ke změně plánování prostorů. Dnešní místa, která slouží k parkování, se uvolní, protože chytrá auta člověka vyzvednou a dovezou tam, kam potřebuje a pojedou zase dále. A také v gastronomii dosáhne automatizace nového stupně. Robotické systémy by mohly zcela proměnit zásobování a kontakt se zákazníkem.

Rozsáhlé změny se dají očekávat také na pracovním trhu. „Na začátku dvacátých let se pracovní síla stane nedostatkovým zbožím,“ myslí si Sinn. Jak dodává, už dnes je problém sehnat kreativní a talentované zaměstnance.

Jsme „přečtyřnulovaní“. Zaměřme se na konkrétní kroky a vzdělávání, radí expert na robotizaci

robot

Raketovým tempem se v posledních letech rozvíjejí možnosti umělé inteligence. Firmy, které nechtějí zaspat dobu, přecházejí na tzv. Průmysl 4.0, tedy způsob řízení institucí a provozů, kde podstatnou část práce přebírají roboti. Jak se na tuto novou průmyslovou revoluci připravuje Česko?

„Nicméně v budoucnosti se počet pracovních míst výrazně promění. Ve Spojených státech se očekává stagnace, v Evropě by mohlo dojít dokonce k poklesu počtu pracovních míst,“ předpovídá ředitel německé pobočky společnosti Bain Walter Sinn.

Dopady takového vývoje na jednotlivce by podle Sinna mohly být mírnější v Evropě. Je to dáno tím, že v západoevropských zemích, jako jsou státy ve Skandinávii, Německo a Francie, povedou jejich sociální systémy a regulovaný pracovní trh k pomalejším investicím do automatizace.

USA budou mít problém

Současné trendy ale povedou k erozi střední třídy, a to bez ohledu na lokaci. Největším poraženým v tomhle ohledu pak budou Spojené státy, pokračuje list Die Welt. Tamní třívrstvý model společnosti tak pravděpodobně zanikne a vznikne nový, dvouvrstvý s převahou spodní třídy.

Na jedné straně to bude asi dvacet procent bohatých, na straně druhé osmdesát procent těch, jejichž příjmy nedosáhnou hranice současné průměrné mzdy. „Takový vývoj by ale zabrzdil budoucí hospodářský růst,“ poznamenává analýza americké poradenské společnosti Bain.

Trump je nebezpečím pro evropský blahobyt, přepněte na obnovitelné zdroje, radí americký ekonom

Americký ekonom a zvláštní poradce OSN Jeffrey Sachs

Americký prezident Donald Trump má za sebou rok a půl ve funkci, jak se za tu dobu proměnily Spojené státy? „Amerika je nešťastné místo. Za vlády Donalda Trumpa se stáváme méně a méně šťastnými, a to kvůli zvětšujícím se nerovnostem,“ říká americký ekonom Jeffrey Sachs s odkazem na žebříček World Happiness Report, ve kterém se Spojené státy umístily na 18. místě.

Takový trend staví spotřebitelský průmysl a obchod před těžké rozhodnutí. Firmy nutí zaměřit se buď na luxusní segment s vysokými maržemi a nároky zákazníků na individualitu a služby. Anebo na masový trh, na němž jsou marže nižší a náklady musí být promýšleny důkladněji.

Obě oblasti však skýtají nebezpečí. U luxusního zboží mohou být podceněny šance na další růst. U masově rozšířeného zboží může zase dojít k zastavení cenového růstu a k následné deflaci.

Autoři analýzy společnosti Bain se ve shrnutí obávají, že hospodářské napětí v kombinaci se stárnoucí populací by mohlo v mnoha zemích vést k mezigeneračním střetům. Nicméně závěr studie zní optimisticky.

„Někdy, což je nad rámec této analýzy, by se mohlo světové hospodářství uzdravit. Pracovní síly rozvinou nové dovednosti, zisky z produkce se budou spravedlivěji rozdělovat v rámci společnosti a pokvetou nové obory,“ píše se ve zprávě.

Zdali ale k uzdravení ekonomiky dojde, anebo lidem dojde trpělivost tak, jak se to stalo před sto lety, se teprve ukáže. Předpovídat vývoj na tak dlouhou dobu dopředu je obtížné, shodují se autoři studie společnosti Bain, která zaujala německý list Die Welt.