Stopy antiky v Čechách

23. květen 2015

Národní památkový ústav představil další z nominací na cenu Patrimonium pro futuro: zrestaurované nástěnné malby v opatském bytě premonstrátského kláštera v Teplé z počátku19. století.

Tam, kde býval okrovo-růžový nátěr, se po restaurátorském zásahu objevily sochy, sloupy i výhledy do iluzivní krajiny. Opatský byt znovu získal svůj reprezentativní vzhled, který vytvořil Maurus Fuchs z Tirschenreuthu v letech 1816 - 1820. Malba pokrývala téměř celou plochu stěn, představovala iluzivní architekturu, rozvaliny antických chrámků, pohledy do krajiny. Součástí výmalby bylo rovněž množství figur představující iluzivní sochařskou výzdobu. Na klenbě byly provedeny malby s antickými a křesťanskými náměty doplněné o medailony, které zobrazují křesťanské ctnosti, období lidského života a roční období.

V ranním vysílání ČRo Plus jsme si průběh prací představili s MgA. Kristinou Málkovou, která byla se svým týmem nominována na cenu Patrimonium pro futuro v kategorii obnova památky, restaurování.

Znovuobjevení práce M. Fuchse

Velmi významnou roli při procesu restaurování sehrály archivní prameny - fotodokumentace a videofilm - pořízené Národním památkovým ústavem v 50. a 90. letech minulého století. Během sondážního výzkumu byl již v roce 2011 zjištěn velmi špatný stav maleb a následovaly dlouhé diskuze, jak přistoupit k jejich restaurování. Bylo zřejmé, že malba je pod druhotnými vrstvami dochována v torzálním stavu, kdy budou nutné rozsáhlé retuše a rekonstrukce špatně dochovaných partií. Byt mohl získat ucelenou podobu právě díky starší fotodokumentaci, dvěma barevným fotografiím a videu, které ovšem nezachycovalo všechny detaily. Restaurátoři proto konzultovali svou práci také s historiky umění, aby byl správně pochopen původní koncept výzdoby a nedošlo k případnému zkreslení původního významu. Dalším důležitým vodítkem byl samotný charakter malby M. Fuchse, jak se dochovala v Modrém sále a letním refektáři.

Malby byly restaurovány v 5 místnostech opatského bytu, včetně kleneb šlo o plochu větší než700 metrůčtverečních. Společným jmenovatelem maleb je iluzivnost, jak se můžete přesvědčit ve fotogalerii. Předměty namalované na dvourozměrném povrchu stěnu se jeví jako skutečné, trojrozměrné. Každá místnost má odlišný ikonografický program, který odpovídal jejímu účelu. Například v pracovně jsou na stěnách namalovány alegorické sochy představující ctnosti, které měly opata doprovázet při výkonu funkce. Ve spolupráci s prof. Janem Roytem se podařilo identifikovat Moudrost, Pokoru, Milosrdenství a vítězství duchovní vlády nad vládou světskou.

Od prvního kroku k původnímu lesku

Každý restaurátorský zásah, kdy je originální malba překryta druhotnými vrstvami, začíná sondáží, při které restaurátoři zjišťují stav dochované malby. Při následném odkryvu byly upevňovány nesoudržné vrstvy malby a prováděna hloubková injektáž omítek. Po odkryvu a čištění bylo nutné povrch malby zafixovat, protože barevná vrstva, obzvláště v případě sytých tónů, byla místy velice zpráškovatělá. Při odkryvu byly rovněž odhaleny mnohé statické trhliny a dráhy starého elektrického vedení, které byly již v minulosti opravovány. Tyto defekty byly zpevněny injektážemi, vytmeleny a zaretušovány.

Opatova pracovna, severní stěna, stav po odkryvu

Tmelení se provádělo v několika vrstvách, vždy podle hloubky defektů. Závěrečným krokem byla nápodobivá retuš a rekonstrukce, která byla zvláště v tomto případě velmi komplikovaná a časově náročná. Nutno doplnit také to, že každý z kroků provází fotografická dokumentace. Jídelna, salon, opatova pracovna, společenský sál i opatova ložnice získaly znovu svůj reprezentativní vzhled, jak napovídají také fotografie, které nám Kristina Málková poskytla.

Při restaurování jsou vždy používány kvalitní materiály, které dlouho vydrží a jsou pro konkrétní zásah nejvhodnější. V následném užívání památky se nesmí přitom zapomínat na fakt, že nástěnná malba, která je vytvořena tradičními materiály, je od své podstaty choulostivá a vyžaduje šetrné zacházení. Základem je suché prostředí bez velkých klimatických změn. Prostory opatského apartmá nebyly v historii určeny pro velkou návštěvnost, na rozdíl od reprezentativních prostor kláštera, jako je Modrý sál, k tomu bude přihlédnuto i při vytváření návštěvního režimu.

Patrimonium pro futuro

Ceny Národního památkového ústavu - Patrimonium pro futuro mají upozornit na výjimečné projekty příkladné péče o naše kulturní dědictví v uplynulém roce. Základním výběrem jsou pověřena krajská odborná pracoviště, která nominují památky ve státním i soukromém vlastnictví v pěti základních kategoriích. Vítěze vybírá speciální komise a představuje na podzim daného roku. V letošním roce se budete moci poprvé zapojit do hlasování také vy. Během letních měsíců budete mít možnost dát hlas své vybrané památce a tak sami ocenit úsilí, které je záchraně našeho kulturního dědictví věnováno. Snadno se vám bude z památek vybírat, protože vám vždy v sobotu v 8:25 jednu z nominací představíme ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Následně na webu Leonarda najdete článek, kde doplňujeme další zajímavosti a fotografie.

autor: Adriana Krobová
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

hurvinek.jpg

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka