Stavebnice z molekul DNA

28. prosinec 2012

Vědcům se povedlo ze segmentů nukleové kyseliny DNA vyrobit stavebnici, která svojí všestranností a možnostmi připomíná stavebnici LEGO. Ovšem v nanoskopickém měřítku.

V měřítku několika desítek nanometrů se výzkumníkům z Harvardské univerzity povedlo zvláštní metodou získat přes 100 druhů trojrozměrných útvarů připomínajících kostky. Ty jsou vytvořeny přímo z jednoduchých segmentů DNA o délce 32 bázových nukleotidů, které se spojují jako základní kostičky LEGA. Principem jejich spojování je molekulární sebeorganizace a automatické vytváření prostorových struktur. „DNA kostky” lze totiž velice snadno spojovat ve třech rozměrech díky mechanismům, které platí pro vázání jejich chemických bázových skupin - nukleotidů, zavěšených na páteři DNA (A - adenosin, T - thymin, C - cytosin a G - guanin). Útvary složené z úseků DNA obsahují např. dutiny či tunely přesně vymezených tvarů nebo mohou mít dokonce i tvary písmen.

<p> <iframe src="https://player.vimeo.com/video/53979004?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="400" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>


Taková stavebnice najde mnoho rozmanitých aplikací v nanobiotechnologii, medicíně a elektronice. Jde např. o přesně tvarované povrchy, elektronické obvody nebo přesně umisťované léčebné látky. Snadnost skládání a velká variabilita tvarů plyne z toho, že použité elementární úseky DNA jsou krátké. Jiná podobná metoda pracuje s páteřními úseky DNA dlouhými několik set nukleotidů, které připomínají jakési lešení, na které se věší kratší úseky DNA. Tato metoda ale není tak jednoduchá, s dlouhými segmenty se totiž pracuje hůř.


Zdroj: PhysOrg

autor: Pavel Vachtl
Spustit audio

Více z pořadu