Snižovat znečištění ovzduší se vyplatí, vzroste totiž produktivita, tvrdí komentátor Financial Times

21. září 2019

Znečištěné ovzduší snižuje výkonnost takřka všeho – od výsledků studentů počínaje až po fotbalové zápasy konče. Proto se vyplatí bojovat za nápravu celé situace, apeluje komentátor britského hospodářského deníku Financial Times Robin Harding.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prokázala, že vdechování znečištěného vzduchu má negativní vliv na zdraví obyvatel, zvyšuje riziko výskytu demence a stojí za třetinou úmrtí způsobených mrtvicí, rakovinou plic a srdečními chorobami.

Čtěte také

Další výzkumy však ukázaly, že znečištění ovzduší zdaleka nemá dopad jen na zdraví nebo na rizika vážných chorob ve stáří, ale ohrožuje také vývoj dětí. A z ekonomického hlediska negativně ovlivňuje také produktivitu práce. Částice znečištění totiž nepronikají jen do srdce a plic, ale také do mozku.

V posledních letech se politika ochrany životního prostředí věnuje primárně boji s klimatickou změnou. Přitom část populace má vůči tomuto tažení předsudky. Ze zastavení změny klimatu totiž neplynou žádné krátkodobé zisky a jeden člověk svým úsilím v podstatě nemá šanci nic změnit.

Na druhou stranu boj se znečištěním ovzduší by přinesl okamžité výhody. Nejen zlepšení zdraví populace, ale také zlepšení studijních výsledků studentů a produktivity práce, uzavírá Robin Harding.

Spustit audio

Související