Školám v okolí Prahy chybí 1,5 miliardy, aby zajistily výuku prvňáků

31. květen 2013

Na města a obce v okolí Prahy a Brna začíná míří populační vlna potomků tzv. Husákových dětí. Podobně jako byl před několika lety problém s kapacitami ve školkách, tak nyní ve školách nemají místo pro prvňáčky.

Větší obce v okolí Prahy jsou už několik sdružené v iniciativě, v jejím čele je starosta Dolních Břežan Věslav Michalík za hnutí Starostové a Nezávislí podle kterého chybí na výstavbu až jedena půl miliardy korun. "Za Ratha byly ze Středočeského kraje podporovány investice především do zdravotnictví a na školství se zapomnělo. Podporovaly se malé projekty a teď nám chybí zhruba miliarda a půl." Podle Michalíka si každá obec velmi dobře posoudí rozšíření kapacit, aby nedocházelo k vybudování zbytečných kapacit. To prý zajistí spolufinancování ze strany obcí.

Naději obcím dává rozhodnutí vlády z minulého týdne, která rozhodla, že posílí dotace pro regionální operační programy, a to tím, že je přesune z jiných programů, kde je není reálné vyčerpat. Právě ve Středočeském kraji by peníze měly jít hlavně na opravy a rozšíření škol. Demografka Jitka Rychtaříková z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ale upozorňuje, že z pohledu demografky tento populační výkyv není významný. "Optimálním řešením podle mne je vybudování multifunkčních zařízení. Nemusí to být pouze základní škola, ale mělo by sloužit i k mimoškolním aktivitám a v budoucnu například seniorům." Podle Rychtaříkové je totiž větším demografickým problémem právě velký příliv seniorů, pro které nyní nejsou budované žádné služby. Navíc další populační vlny v souvislosti s tzv. husákovými dětmi se už nečeká. "K výrazným výkyvům už podle posledních trendů nedojde, počty narozených se budou z dnešních 110 tisíc snižovat na 90 tisíc, méně žen a také nižší plodnost ukazují na pomalé snižování počtu nově narozených.


Řevnice na nože

Velké komplikace řeší například v Řevnicích jižně od Prahy, kde dokonce kvůli nedostatku prostor ani pět měsíců po zápisu nepřijali nové prvňáčky. "My teď nemáme přijaté prvňáčky, ačkoli zápis byl v lednu a správní řízení nařizuje do třiceti dnů rozhodnout. Ale my je nemáme kam dát," říká ředitelka školy Štěpánka Rajchlová, která zřizovatele, tedy vedení města Řevnice, na problém upozorňovala už před dvěma roky. Peníze na novou školu ale v Řevnicích nemají a tak tu vymysleli poněkud svérázné řešení - nové třídy tu vznikají přímo v posledním patře zdejšího městského úřadu. Toto provizorní řešení za dva miliony korun se nelíbí jak části rodičů, tak ani vedení řevnické školy.

Město situaci opravdu řešilo. Jenže nedořešilo. Původně totiž chtělo stavět úplně novou školu. Za projekt zaplatilo už 2,5 milionu korun. Jenže na samotnou stavbu za padesát milionů korun už peníze nejsou, říká starosta Libor Kvasnička. "Bohužel na to nejsou vypsané dotace, které prostě potřebujeme. Když si vezmete, že rozpočet naší obce je někde zhruba 35 milionů, ale to se nebavíme o tom, že nemáme zpevněný komunikace, že nemáme v části obce kanalizaci, že potřebujeme investovat do vodovodů."

Ředitelce školy by se líbilo, pokud by se městu podařilo zpět získat budovu staré školy, jenže ta je až do roku 2017 pronajatá soukromé firmě, která v ní vyrábí potravinové doplňky. Město sice firmu požádalo, jestli by šlo smlouvu ukončit dříve, to ale firma Penco nechce, říká její jednatel Jiří Sedláček. "Pro nás by to znamenalo obrovský útrapy. Dohodli jsem se později, že vyčíslím, kolik by nás to přestěhování a další náklady s tím spojený, kolik by nás stály. Je to 10,5 milionu korun," vyčísluje škody jednatel firmy. V tomto desetimilionovém odchodném firma zohlednila jak náklady na stěhování, tak třeba na nové etikety, které by musela kvůli změně sídla předělat u všech svých výrobků.

Opoziční zastupitel Tomáš Smrčka ale tvrdí, že má důkazy, na základě kterých je jasné, že nájemce smlouvu neplní. "Mám v ruce právní názor, že to smlouva je od počátku neplatná, tak jak je postavená. Čili jednak si myslím, že zakládáním na neplatnosti smlouvy je jednoznačný důvod pro to oslovit nájemce a ten objekt převzít a ten nájem skončit." To odmítá jak jednatel firmy, tak i právní posudek, který si nechalo vypracovat město.

autor: psp
Spustit audio