Škodlivina, kterou na horách nečekali. I v místech s čistým vzduchem roste množství přízemního ozonu

18. únor 2021

V Česku stoupá koncentrace přízemního ozónu. Jev, který je typický spíše pro letní měsíce, se teď nově objevuje i v zimě. Na vině je nejspíš klimatická změna a paradoxně také stále čistější ovzduší. „Molekula ozonu je velmi reaktivní a pokud se dostane do organismu, může v něm rozbíjet celou řadu látek za vzniku takzvaných volných radikálů. A ty působí v buňkách značné škody, může se zhoršit dýchání, vniknout onemocnění nebo to může zvýšit úmrtnost,“ říká docentka Iva Hůnová.

Situace je nejvážnější hlavně v takzvaném závětří velkých měst. To je území vzdálené dvacet až třicet kilometrů od velkých měst, kam vítr přivane látky, které umožňují vznik přízemního ozonu.

Čtěte také

Iva Hůnová se zkoumáním kvality ovzduší zabývá dlouhodobě. Působí na Českém hydrometeorologickém ústavu a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Vysoké koncentrace přízemního ozonu se podle ní vyskytují i tam, kde bychom nezdravý vzduch nečekali.

„Ozon je vysoký i v relativně velmi čistých oblastech – třeba na horách. Tam se udržuje ve vysokých koncentracích ve dne v noci a nemá charakteristický průběh jako ve městě, kde dochází k nočmímu poklesu,“ shrnuje Hůnová.

Pravidelně se vysoké koncentrace přízemního ozonu měří například v Krušných horách. V podstatě ke stejným výsledkům jako tým docentky Hůnové došli i výzkumníci ze saské Technické univerzity ve Freibergu. Ti nedávno publikovali studii, ve které se zabývali koncentracemi ozonu na německé straně Krušných hor. A i je překvapily celoroční poměrně vysoké koncentrace.

Problém je, že přibližně od roku 2014 vytrvale rostou průměrné naměřené hodnoty. A to je to, co klimatology znepokojuje.

Proč zachytávání škodlivin situaci zhoršuje?

K paradoxnímu jevu, že vysoký ozon je i v místech s čistým vzduchem, přispělo i větší zachytávání škodlivin v průmyslových oblastech. Nněkteré dříve vypouštěné škodliviny koncentrace ozonu zvyšovaly, takže je dobře, že se filtrují.

Čtěte také

Na druhou stranu je mezi vyfiltrovanými látkami i oxid dusnatý, a to ve výrazné míře. Ten dokáže ozon odbourávat. Tím, že se ho do atmosféry uvolní méně, odbourá v důsledku méně ozonu.

Koncentrace ozonu se ale zvyšují i kvůli klimatické změně, protože roste intenzita slunečního záření. Vědci po celém světě se proto snaží přijít na to, jakým způsobem přízemní ozon odbourávat. A to půjde ruku v ruce se zpomalováním klimatické změny obecně.

Také je potřeba snížit emise těch látek, kvůli kterým přízemní ozon vzniká. „Určité pokroky už se udělaly. Oproti situaci třeba před dvaceti nebo třiceti lety se podařilo snížit naměřená maxima. Tak alespoň v létě, kdy je hodně slunečního záření, nebývá přízemního ozonu tolik co dříve,“ vysvětluje redaktor Českého rozhlasu Daniel Mrázek.

Čtěte také

Vysoké koncentrace přízemního ozonu škodí i lesům. Ty v poslední době dlouhodobě trápí sucho. Ozon je tedy dalším stresovým faktorem, který kvalitu lesů negativně ovlivňuje.

Vedle škodlivého přízemního ozonu v troposféře atmosféry existuje i stratosférický ozon, který se nachází asi třicet kilometrů nad zemským povrchem. Díky němu existuje na Zemi život, protože pohlcuje nebezpečné ultrafialové záření a další škodliviny z atmosféry.

Celé vysvětlení principu fungování přízemního ozonu si můžete poslechnout v podání Dana Mrázka v audiozáznamu. 

Spustit audio