Rusko ústy Putina vytěsňuje zásadní roli Spojenců ve 2. světové válce, tvrdí historik

15. květen 2015

Od konce nejstrašnějšího konfliktu v dějinách uplynulo 70 let, ale ani po té době nepanuje shoda mezi tehdejšími spojenci, jestli mu říkat Druhá světová válka, nebo Velká vlastenecká válka.

Přinesla nám v květnu 1945 Rudá armáda osvobození, nebo zárodky další okupace?

„U nás to bylo jednoznačné osvobození,“ uvedl v pořadu Pro a proti novinář Daniel Veselý.

Německá říše plánovala smést český národ a germanizovat celou oblast, dodal.

„Byť osvobození přineslo invalidní demokracii, byl to pořád daleko lepší režim než ten, který tu byl,“ tvrdí publicista.

Skutečnost, že v roce 2014 Rusko zakázalo určité výroky o druhé světové válce, mezi nimi i ty, které upomínají na ruské zločiny Veselý uznává, ale podle něj není Rusko samotné.

„To, že Rusové ignorují některé zločiny, je pravda, nicméně řada národů také ignoruje své vlastní zločiny, například Spojené státy,“ odkázal na konflikt v Iráku novinář.

Ten rozhodně nehájí stav demokracie v Ruské federaci. „Víme, že to není žádná demokracie, že je to autokracie a pro někoho možná i diktatura, ale rozlišujme Rusko, které si nehraje na žádného nositele lidských práv, od USA. Američané se považují za leadera svobodného světa, a zde je debata rozdílná.“


Veselý: „Z ruského pohledu to, že ztratili 26 milionů lidí, sice možná propagandisticky zneužívají, ale v našich zemích šlo jednoznačně o osvobození, sovětské vojáky většina lidí vítala. Zásadní význam má i míra destrukce Ruska, tři čtvrtiny průmyslu v zemi byly zničeny. Je ale také pravda, že západní vojáci bojovali ve válce efektivněji.“

Historik Petr Hlaváček z Univerzity Karlovy v Praze uznává osvobození od Hitlerova režimu, ale „kdo měl ale oči otevřené, viděl onu novou katastrofu, které jsme dobrovolně kráčeli vstříc.“


Hlaváček: „Nechci banalizovat otázku ruských obětí, ale také je pravda to, co publikovali vojenští historikové, že angloamerické vojenské oddíly po vylodění v Normandii v podstatě zlikvidovali za mnohem menších ztrát srovnatelný počet německých bojových jednotek. Proč bychom nemohli 70 let po válce kriticky hovořit o tom, jak Sovětský svazu vedl válku a jak se zacházelo vojáky: v první linii často byli kluci, někdy i holky, kteří přišli z gulagu, a v zádech měli jednotky vojenské kontrarozvědky nebo NKVD.“

Podle něj se Rudá armáda se u nás chovala jako v okupované zemi. „Stovky Čechoslováků ruského a ukrajinského původu byly odvlečeny do gulagů, desetitisíce Slováků odvezeny na nucené práce, obrovské množství českého průmyslového zařízení bylo přes protesty české vlády prohlášeno za válečnou kořist.“

Historik má problém s tím, jak Rusko onu Velkou vlasteneckou válku připomíná. Jde o jeden z jeho zastíracích manévrů, tvrdí.

„Je to snaha vytěsnit z ruské paměti německo-sovětskou dohodu z roku 1939, která znamenala společný útok na Polsko, obsazení Pobaltí, části Rumunska, a také útok na Finsko, za které byl Sovětský svaz v roce 1939 vyloučen ze Společnosti národů. Tu kořist si po válce ponechal.“

Podíl Sovětského svazu na porážce nacionálně-socialistického Německa považuje Hlaváček za významný, ale bez pomoci vojenské, materiální, potravinové ze strany Rooseveltova USA by nepřežil ani první nápor.

„Byla zde kooperace Spojenců, a Rusko dnes na to ústy Putina a dalších rádo zapomíná, vytěsňuje to, a Spojené státy ex-post nadále démonizuje,“ shrnul současný ruský výklad válečných událostí historik.

autoři: tpa , oci
Spustit audio