Rusko bude na Ukrajině tak dlouho, dokud bude v Kremlu Putin

18. červen 2022

Ruský prezident Vladimir Putin se nikdy nesmíří s možností, že by se z jeho země mohla stát pouhá regionální velmoc. Proto dál vede válku na Ukrajině a upírá pozornost na Evropu. Situaci může změnit pouze výměna v kremelském vedení, píše ve své analýze pro německý magazín Focus odborník na mezinárodní politiku Thomas Jäger.

Francii a Německu se během uplynulých dvou staletí nepovedlo podmanit si Evropu v imperialistických válkách. Násilné vpády vyvolaly střety po celé Evropě.

Po Napoleonově tažení došlo na starém kontinentu k reorganizaci v rámci Vídeňského kongresu. Po Hitlerově vyhlazovací válce zase k rozdělení do dvou bloků, z nichž jeden se dostal do sféry vlivu Sovětského svazu a druhý se přimknul ke Spojeným státům.

Čtěte také

Nejblíž měl k imperialistické nadvládě Sovětský svaz. Moskvě se ji podařilo udržet téměř půl století. Evropu ale nebyla schopna ovládnout zcela, protože Amerika aktivně zajišťovala stabilitu evropského státního uspořádání.

Odborník na mezinárodní politiku se domnívá, že Putin se od začátku výkonu své prezidentské funkce pokouší Evropu znovu podmanit a dostat ji do područí ruského imperialismu.

Tento cíl byl ostatně ústřední geostrategickou výpovědí jeho proslovu, který pronesl ve Spolkovém sněmu před 20 lety. „Aby Evropa dokázala dostát své role ve světové politice, musí se osvobodit od Spojených států,“ řekl tehdy Putin.

Čtěte také

Projekt ovládnutí Evropy tvoří základ k prosazení ruských geopolitických záměrů, které Moskva shrnula v návrzích dvou smluv z prosince roku 2020. Prakticky se v nich píše o nutnosti oddělit evropskou bezpečnost od Spojených států, což by znamenalo konec NATO.

Koncepty popisují také rozdělení kontinentu do různých bezpečnostních zón, což by předznamenalo rozpad Evropské unie. Třetím důležitým bodem zmíněných návrhů je začlenění postsovětských republik do sféry vlivu Ruské federace, vyjmenovává Jäger v magazínu Focus.

Putin se chce vyrovnat USA a Číně

Pouze při realizaci těchto kroků se Rusko z pohledu Putina může stát světovou velmocí a na globální scéně udržet krok se Spojenými státy a Čínou. Největší země světa sice zaujímá obrovské teritorium a vlastní jaderný arzenál, v oblasti demografické, ekonomické a technologické ale na velmoc nemá.

Čtěte také

To jsou hlavní důvody, proč Rusko vyvolalo současný konflikt v Evropě, domnívá se. Na rozdíl od bývalých imperialistických zemí, jako jsou Španělsko, Francie nebo Německo, které se po svém úpadku dokázaly smířit s rolí regionálního hráče, toho Rusko pod vedením Putina schopné není.

Když srovnáme imperialistická tažení Francie, Británie a Německa se současnou situací, kdy je nutné počítat s ruským jaderným arzenálem, aktuální dění tím získá zcela nový rozměr, uvažuje Jäger. Jaderné zbraně v současné válce zajišťují integritu ruského území. Zabezpečují, že zbraně, které Ukrajině dodávají spojenci, budou použity výhradně v boji proti ruským jednotkám nacházejícím se na ukrajinské půdě. Útok na Rusko přitom zůstane tabu.  

Čtěte také

Je proto zřejmé, že údajné ohrožení ruské bezpečnosti rozrůstáním Severoatlantické aliance je obyčejná propaganda. Zakořenila ale tak silně, že ji můžeme slýchat i z úst mnoha německých politiků, upozorňuje autor komentáře. 

Jaderné zbraně ovšem chrání imperialistický stát pouze před vojenskou porážkou ve vlastní zemi, nikoli před porážkou v obecném slova smyslu.

Nebezpečí současného geopolitického konfliktu lze proto odvrátit jedině změnou orientace kremelské politiky, ke které může dojít pouze vnitřní transformací Ruska. Když se to nestane, hrozí porážka Evropy a vítězství ruského imperialismu, upozorňuje.

Válka na Ukrajině v každém případě není jen potyčkou mezi dvěma státy. Je součástí většího geopolitického konfliktu.

Výběr komentářů, článků a reportáží zahraničních médií připravil Jakub Rerich. 

autor: Jakub Rerich
Spustit audio

Související