Rozhlas mapuje památná místa české krajiny

1. červenec 2013

Český rozhlas Plus chce s vaší pomocí mapovat památky ve volné krajině, které jsou dokladem historie, jež touto krajinou prošla. Foťte na svých výletech a vyhrajte zajímavé ceny.

Chodec českou krajinou nezřídka narazí na množství objektů, které evokují historii a ducha místa, například míjí smírčí kříže, boží muka, mohyly či malé kapličky. Český rozhlas Plus chce s pomocí posluchačů všech stanic Českého rozhlasu mapovat právě taková místa naší vlasti. V soutěži Paměť české krajiny můžete vyhrát nejen zajímavé ceny, ale také se podílet na vytvoření unikátní databáze památných míst.

Během tří následujících měsíců vytvoříme s vaší pomocí fotomapu “paměti krajiny” České republiky. Můžete nám zasílat aktuální fotografie objektů z celé republiky ze svých letních výletů (tj. boží muka, smírčí kříže, malé kapličky podél cest, památné kameny, mohyly, památné kříže apod.) Důležité je, aby fotografie nebyly z měst či v zástavbě, ale byly pořízené opravdu ve volné krajině. Také by mělo jít o díla lidských rukou, tedy nelze použít například památné stromy a podobně.

K obrázkům můžete také přidat i příběh, který se k objektu váže, pokud nějaký znáte. Fotografie budou umísťovány na webu do speciální vrstvy Google mapy ČR s možným proklikem na vyobrazení příslušné fotografie, a bude tak vznikat vizuálně přehledná mapa vyfotografovaných míst včetně fotogalerie.

Boží muka na Šumavě

Poznejme pomocí naší krajiny sami sebe

Krajinu České republiky netvoří jen příroda, jde z velké části o takzvanou “kulturní krajinu”. Její ráz vznikl jejím intenzivním využíváním a přítomnost našich předchůdců je do krajiny výrazně zapsaná podobně jako jejich styl života. Pro nás, pro obyvatele této krajiny, je čím dál důležitější, abychom tato místa znali a navštěvovali je.

Geolog a spisovatel Václav Cílek ve své knize Krajiny vnitřní a vnější říká: „Analyzujeme-li pocit krajiny domova pomocí pláten kraji­nářů nebo na fotografiích české krajiny, všimneme si několika základních motivů. Je to polní cesta, kříž nebo boží muka, chalupa ve stráni, pole a strom zasazený lidskou rukou. Zvláště objekty, jako jsou kapličky či upra­vené studánky, jsou místy, kde prostřednictvím lidského objevujeme a prožíváme krajinu. Jsou to místa kontaktu světa lidí a světa přírody. Právem jim věnujeme velkou pozornost, protože jimi velmi často začíná náš vztah ke krajině."

S hledáním mohou pomoci místní občanská sdružení

Než vyrazíte do terénu, je dobré si zjistit, kde zajímavé objekty hledat. Může pomoci nejen odborná literatura, ale také internetové stránky různých sdružení, například ve Volarech mapuje boží muka v krajině občanské sdružení U nás. A nemusí jít jen o prastaré objekty poznamenané zubem času, například občanské sdružení Šoltýství Travná obnovuje boží muka v okolí Travné a přestože tyto objekty doslova září novotou, podílejí se na charakteru tamní krajiny rovněž.

Boží muka na Šumavě

Odměny za váš fotografický výkon

Nejpilnější účastníci soutěže, kteří zašlou nejvíce fotografií jednotlivých míst, budou odměněni atraktivními cenami. Hlavní vítěz získá voucher v hodnotě 15 000 korun na nákup horského kola. Na další vítěze čeká fotoaparát, fotoknihy a další ceny.

Po ukončení soutěže bude v rámci vysílání pořadů Leonardo Plus v sobotu 12. října připraven tématický pořad s Václavem Cílkem, kterým se za celou soutěží ohlédneme.

Jak na to?

Ve volné krajině (mimo města) tedy foťte boží muka, malé kapličky při cestách a silnicích, smírčí kříže, pamětní kameny, mohyly, tedy malé objekty nemovité hmotné kultury, nikoliv objekty přírodní. Objekt vyfoťte z čelního pohledu. Pokud budete fotit mobilem, zapněte GPS lokaci, fotka tak bude mít geoznačku a my budeme vědět, kde jste ji pořídili. Pokud budete fotit fotopřístrojem bez GPS, popište místo s přesností na celé kilometry (např. 2 km od Říčan směrem na Velkou Lhotu), můžete také přidat popis okolí, podle kterého můžeme objekt na mapě přesněji lokalizovat. Fotografie o minimální velikosti delší strany 1024 pixelů posílejte na adresu krajina@rozhlas.cz.

Kohoutí kříž u Nicova

Více informací o soutěži najdete zde.

autor: Tvůrčí skupina popularizace vědy
Spustit audio