Role náboženství je v izraelsko-palestinském konfliktu neopominutelná, ale nedominuje, tvrdí bývalý velvyslanec

22. říjen 2023

Debata Vertikály se věnuje situaci v Izraeli a v Pásmu Gazy a klade si také otázku, jaká je náboženská rovina tohoto konfliktu. Jiří Schneider, bývalý velvyslanec České republiky v Izraeli, konstatuje, že náboženská stránka života obyvatel Gazy a židovské populace v tomto konfliktu není sice dominující, ale je neopominutelná.

„Nepohybujeme se ve společnosti našeho typu – evropské, která je výrazně sekularizovaná. Tam náboženství hraje velkou roli,“ pokračuje a zmiňuje i roli palestinských křesťanů, na které podle něj zejména čeští křesťané nekriticky stojící na straně Izraele zapomínají.

Připomíná také Amose Oze, známého izraelského spisovatele, který napsal, že základní neporozumění, které v místě je, není náboženské. „Palestinci podle něj vidí v Izraelcích pokračovatele kolonizátorů, zatímco Izrael se svojí kolektivní pamětí vidí v těch ozbrojených útocích pogromisty. A je tak velmi těžké najít vzájemné porozumění.“

Situace se týká i Evropy

Schneider poznamenává, že se jako Evropané nemůžeme tvářit, že se nás situace v Izraeli netýká. Historie Izraele je totiž úzce spjata s tou naší, s pronásledováním Židů a svobodným světem. Zároveň bychom ale neměli zapomínat na kritický pohled na celou situaci, jako je tomu při jakémkoliv konfliktu. Na místě je podle něj velká a zároveň kritická solidarita s napadenou zemí.

Petr Jandejsek, vysokoškolský pedagog na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy dodává, že v případě, že nastane nějaká emočně citlivá situace, máme jako lidé tendenci stranit pouze jedné straně a zapomenout na objektivnost. To potom souvisí i s naším hodnotovým ukotvením.

Čtěte také

„Máme tu například palestinské křesťany, kteří se postavili na stranu ochrany života, vyzvali k obnovení spravedlnosti a k potrestání pachatelů teroristických činů. Ti nejsou většinou silně nakloněni ani na jednu stranu,“ nastiňuje.

„To je pozice, která by se měla zvýraznit. Nenechme se tolik zatlačit. Jistě, teď je potřeba být na straně obětí, na straně napadeného, to bezpochyby, ale zároveň naslouchejme hlasu i těchto křesťanských skupin, které k tomu mají i geograficky blíž,“ popisuje situaci Jandejsek.

Podle Schneidera bychom měli mít na paměti i to, že je Izrael členským státem OSN, Hamás je na rozdíl od něj nestátní organizace, která se nemusí nikomu zodpovídat. Nejde tedy mezi ně dávat rovnítko. Na Izrael jsou kladeny vyšší nároky, jako stát musí ke konfliktu přistupovat jinak.

Poslechněte si celou debatz Vertikály v audiozáznamu. Moderuje Eva Hůlková.

Už jen týden prací má před sebou shromáždění biskupské synody ve Vatikánu. Muže i ženy vyslýchali středověcí inkvizitoři v dosti jiných podmínkách. Co je k tomu vedlo? Přiblížíme na příkladu procesů s následovníky Vilemíny z Milána. A povíme, proč Praha nekoupí od arcibiskupství Jindřišskou věž. Poslechněte si celou první část Vertikály. Moderuje Adam Šindelář.

autoři: Eva Hůlková , aste
Spustit audio

Související