Prof. Ivan Hlaváček: Dějiny promlouvají...

Vstupte!

„Láska ke knihám je nemoc, která se nedá vyléčit, ale dá se s ní dobře žít.“ Tato slova prof. Ivana Hlaváčka zazní v pořadu Vstupte! o knihách a rukopisech pozdního středověku.

Čím vším jsou středověké dokumenty přitažlivé? Do jaké míry umožňují naše poznání minulosti? Jak se proměňuje vnímání pomocných věd historických a jaká témata otevřel v monografii Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy? Odpovědi nabídne pořad Vstupte! s premiérou 31. ledna 2013.

Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc., vystudoval archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v letech 1950-1955, kde byl v roce 1990 jmenován profesorem a kde zároveň do ledna 2000 působil jako vedoucí Katedry pomocných věd historických. Jméno prof. Hlaváčka najdete v redakčních radách, vědeckých grémiích i mezinárodních organizacích. Jeho zaměřením je soubor pomocných věd historických, zejména středověká diplomatika, kodikologie a epigrafika. Věnuje se politickým, správním a kulturním dějinám s těžištěm v pozdním středověku – s důrazem na historii ústředních správních struktur říše a českého státu, dějiny knihoven i Regesta Imperii Václava IV. Prof. Hlaváček je autorem více než 300 studií v domácích i řadě zahraničních časopisů a sborníků, stovek recenzí, referátů a anotací v našich i zahraničních vědeckých periodikách. Mimo jiné patří také k významným autorům monografie Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy.

Prof. Ivan Hlaváček při natáčení pořadu Vstupte!

Od literatury ke knihovnám a Lucemburkům
Například v 90. letech publikoval práci Dvůr a rezidence českých panovníků doby přemyslovské a raně lucemburské. Stručný přehled vývoje a literatury pro dobu do roku 1346. V roce 2005 vyšla práce Knihy a knihovny v českém středověku. Studie k jejich dějinám do husitství. Co bychom měli o takových tématech vědět a jak jako milovník knih hodnotí monografii Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy? Odpovědi si můžete poslechnout už v této chvíli:

Prof. Hlaváček ve vysílání Leonarda
Dnešní pořad Vstupte! s profesorem Hlaváčkem nebyl prvním. V roce 2006 si s Robertem Tamchynou povídal o Učené společnosti České republiky i tzv. Ďáblově bibli. Záznam pořadu si můžete připomenout je zde:

Prof. Ivan Hlaváček při natáčení pořadu Vstupte!