Prof. František Šmahel: O životě a divých lidech

27. prosinec 2012

Dnešní host pořadu Vstupte! patří k významným historikům uznávaným u nás i v zahraničí. Zažil řadu vzestupů i pádů. Některé z nich poodhalíme v pořadu Vstupte! s premiérou 27. prosince v 11 hodin.

Co se stalo, že musel pracovat jako horník nebo řidič tramvaje? Jak sám tyto životní etapy vnímá? Jak se během let proměňuje práce historika? Současně se zaměříme také na zbrusu novou knihu Diví lidé (v imaginaci) pozdního středověku a zkusíme nalézt odpověď na otázku: Čím vším jsou diví lidé diví?

Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde v 60. letech obhájil doktorskou práci a získal titul kandidáta věd. V roce 1991 se tamtéž habilitoval pro obor starších českých dějin a v roce 1995 byl jmenován profesorem pro české dějiny. Před nástupem na fakultu pracoval jako horník. V letech 1959 – 1963 stál v čele Městského muzea v Litvínově. V následujících deseti letech pracoval jako vědecký pracovník Historického ústavu Československé akademie věd. Další čtyři roky řídil tramvaj, aby se v roce 1980 vrátil jako historik do Muzea husitského revolučního hnutí v Táboře. Od roku 1990-1998 vedl Historický ústav AV ĆR, současně byl vedoucím semináře českých středověkých dějin na FF UK. Šest let stál v čele Centra medievistických studií, kde od roku 2004 působí jako zástupce ředitele. Prof. Šmahel zasvětil svůj život historii pozdního středověku, zvláštně rané české reformaci a humanismu. Rovněž se zabývá dějinami Univerzity Karlovy a pozdně středověké filozofie.

Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.

Konec světa
Ve vysílání jsme se s prof. Šmahelem setkali v minulých dnech několikrát. Společně s prof. Lenkou Bobkovou představovali v Třetí dimenzi rozsáhlou monografii Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. V pořadu Vstupte! jsme se zaměřili na titul Diví lidé (v imaginaci) pozdního středověku. Jeho slova zazněla také v pořadu Monitor, kde jsme v souvislosti s 21.12. 2012 připomínali až překvapivě podobné události, které přinesl únor roku 1420:

Zítra ve Vstupte!
Páteční pořad Vstupte! nese název Když se řekne imunita. V repríze si budete od 11 hodin moci připomenout setkání s Radkem Špíškem.

autor: Adriana Krobová
Spustit audio

Více z pořadu