Proč spíme hůř? Uspěchaný životní styl i víc možností zábavy, říká expert

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Jak spíme ve 21. století? Na tuto otázku odpovídal host Studia Leonardo vedoucí Centra pro poruchy spánku bdění na Neurologické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Karel Šonka.

„Spíme hůř. Poslední výzkumy ukazují, že současná populace spí podstatně méně, než by se zdálo optimální,“ uvedl expert.

Příčin tohoto jevu několik. „Život je nejen uspěchaný a čelíme většímu tlaku, a zároveň máme větší možnosti, chceme se víc bavit, takže poslední dekády vedly k tomu, že lidé jednak zkracují svůj noční spánek, aby stihli všechno, co chtějí nebo musejí stihnout.“

„Potom se rozvíjí velká nepravidelnost v tom, kdy spíme,“ tvrdí lékař. „Člověk je navíc od přírody denní tvor, a to že jsme v noci vzhůru, je člověku nepřirozené.“

Pro celou společnost jsou poruchy spánku a s nimi související nehodovost, nevýkonost, výpadky v průmyslu a ekonomice významné, jak už na konci 80. let v USA upozornila speciálně vytvořená komise odborníků.

„Ta se pokusila vyčíslit škody, které způsobuje nedostatek spánku a jeho poruchy, a došla k astronomickým číslům, které vedly k tomu, že se tomuto sociálnímu aspektu věnuje větší pozornost.“

Mnohasetkrát za noc téměř vzhůru

Nejčastější ze spánkových poruch je tzv. spánková apnoe, která kromě nepříznivých vlivů na pozornost a výkonnost člověka zvyšuje pravděpodobnost vzniku kardiovaskulárních chorob, diabetu, poruch nálady a celkově kratší výhled dožití, připomněl Šonka.

Syndrom spánkové apnoe postihuje 4 % mužů a 2 % žen, ale některé studie potvrzují ještě vyšší výskyt.

„Nejčastější formou apnoe je forma obstrukční, která je dána tím, že vlivem nějaké anatomické dispozice jsou užší horní cesty dýchací. Tato dispozice je často vyvolána obezitou,“ vysvětluje expert.

Horní cesty dýchací zůstávají při bdělosti otevřené, ale když člověk usne, cesty se zúží nebo dokonce úplně uzavřou. „A na to, aby se člověk mohl znova nadechnout, musí člověk spánek změlčit nebo se téměř probudit.“

„A to se opakuje u těchto pacientů mnohosetkrát za noc, a spánek je pak velmi nekvalitní,“ popsal Šonka mechanismus spánkové apnoe.

Jaké jsou příznaky této choroby? „U většiny pacientů s touto nemocí je hlavním příznakem chrápání, spousta nemocných se necítí spánkem osvěžena.“

„Je třeba ale brát v úvahu to, že kvalita spánku se obecně od 25 let věku nezadržitelně horší. Je to přirozený proces,“ upozornil Karel Šonka.