Proč jsou Češi euroskeptici?

9. květen 2018

Už 14 let jsme členskou zemí Evropské unie. Podle dubnového průzkumu CVVM ovšem 63 procent dotázaných nevěří, že unijní rozhodnutí jsou v zájmu České republiky. Proč jsou Češi nejeuroskeptičtějí národ? Jaké k tomu mají důvody?

autor:Tomáš Pavlíček|zdroj:Český rozhlas