Přátelské setkání členů klubu posluchačů s pracovníky Plusu

26. únor 2015

Galerie Vinohradská 12 se stala 8. listopadu 2014 místem přátelského setkání členů Klubu rozhlasové analytické publicistiky s tvůrčími pracovníky stanice ČRo Plus.

Oběma stranami ve výsledku oceňované a přínosné setkání přineslo po měsících opět vítanou možnost tváří v tvář si formálně i neformálně pohovořit s rozhlasovými pracovníky známými jen po hlase a dozvědět se od nich o přítomnosti a budoucnosti nejen publicistických pořadů stanice Plus, ale i o směřování celého Rozhlasu.

Setkání proběhlo na pozvání pan šéfredaktora stanice Plus Daniela Rause v nedávno vzniklém prostoru Galerie Vinohradská 12, která rozhodně nepostrádá genia loci. Setkání se zúčastnilo 15 členů Klubu, řada z nich mimopražských.

V první části setkání se členové Klubu zabývali prací jádra Klubu a přípravou diskuze s pracovníky rozhlasu. Zaznělo i vystoupení Libora Pátého věnované otázce poslání a úloze rozhlasu v naší rychle se rozvíjející společnosti i s apelem na návrat k rozhlasovým kořenům a inspirativním tradicím rozhlasové tvůrčí práce. V druhé části setkání, kdy mezi posluchače přišli spolu s Danielem Rausem redaktoři Martina Mašková, Daniela Vrbová, David Hertl, Jan Burda, Alexandr Tolčinský, Ivan Štern a Jan Sedmidubský, byla ústředním tématem debata o budoucím uspořádání stanice. Redaktoři vystoupili se svými pohledy na současnou situaci při přípravě a realizaci jejich pořadů i s pohledem na budoucí dění. Ze všeho vyplynulo, že stanice je stále ještě jakýmsi „staveništěm“ se všemi neurčitostmi provázejícími podobu celodenní, celoplošné stanice mluveného slova – a že hybným impulsem všeho budoucího dění bude teprve zákonné schválení upravující vznik čtvrtého rozhlasového okruhu a tím pádem i příslušné finanční prostředky.

Vedení stanice ani tvůrčí pracovníci nejsou tím rozhodujícím a určujícím činitelem dění. Pro řadového posluchače je ale jejich podíl na vysílání určující.Redaktoři vstřícně zodpověděli řadu dotazů od přítomných posluchačů a členů Klubu. Ti naopak vyslechli oceňující slova týkající se dosavadní práce a směřování Klubu, zejména pak posledního obsáhlého a pečlivě členy Klubu vypracovaného hodnocení pořadů stanice Plus. Vedení i jednotliví pracovníci stanice si těchto hodnocení váží a čerpají z nich i zajímavé podněty. V této práci ve prospěch zlepšování kvality vysílání stanice by měl Klub pokračovat v neztenčené míře i nadále. Vše ukázalo na to, že od jara minulého roku trvající nejasnosti ve vztazích mezi Klubem a Rozhlasem již odeznívají a Klub se znovu stává vítaným partnerem stanice a především řadových pracovníků, rozhodně nesvázaných jen s bývalou stanicí ČRo 6.

V závěrečné části setkání na diskuzi navázaly i přímé rozhovory z očí do očí posluchačů s redaktory. Setkání bylo zakončeno pocitem obnovení součinnosti mezi Klubem a stanicí.
Členové Klubu srdečně děkují vedení Rozhlasu za vstřícnost při pořádaní setkání a po celý den přítomné a při setkání nápomocné rozhlasové stážistce Ireně Nosálkové.

Roman Elner, Libor Pátý

Podrobnější informace o Klubu najdete na: https://sites.google.com/site/klubrozhlasanalytpubl/home
Kontakt:
David Klíma (koordinátor Klubu), krap2014@email.cz

autoři: Libor Pátý , Roman Elner
Spustit audio