Prát prádlo na Štědrý den přináší smůlu / To wash clothes brings bad luck

23. prosinec 2015
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Adam’s Mish Mash

Well hello there and welcome to Adam’s Mish Mash, the only programme on the Czech Radio, that you can play backwards and it will tell you the results of next week’s lotto numbers. And you know what? I’ll tell you next week’s lotto numbers now, so you don’t have to play us backwards. They are 4 8 15 16 23 and 42. But the question is, Lotto numbers to which lotto. The one here? Or the one in Swaziland? who knows? And now to our main event, talking in English and in Czech about interesting stuff.

Zítra jsou vánoce. ZÍTRA JSOU VÁNOCE! A já chápu že se těšíte ale nesmíme zapomínat i na vánoční zvyky a tak si některé dnes zopakujeme. Tak nejdříve, co by se mělo a nemělo. Prát prádlo na Štědrý den přináší smůlu. A nesmí se rozhodně věšet prádlo, protože by se během roku mohl někdo oběsit. Přes den nesmíte zametat a vynášet z domu odpadky a smetí, protože byste si vynesli štěstí. Při samotné večeři počet strávníků musí být vždy sudý, pokud není, dává se talíř navíc pro nečekaného hosta. A také se nesmí zapomenout, že se od svátečního stolu nesmí vstávat a odcházet až do skončení večeře. Protože kdo to udělá, ten se už "příštích Vánoc nedožije". Zatím veselé.

Tomorrow is Christmas. TOMORROW!!! And I understand you are looking forwards to it all, but we can’t forget about Christmas traditions so let’s talk about some of them. So first the do’s and don’ts. To wash clothes brings bad luck. And definitely don’t hang clothes to dry or someone will hang themselves during the year. During the day no sweeping or taking out of the garbage, because you could take out all the luck. The number of eaters during the diner should be even and if not, there should be an extra plate for a unexpected visitor. Also don’t leave the Christmas feast table. Because if you do, you might not live to see next Christmas. Very cheerful so far.

Také se o Vánocích hodně věští. Buď můžete krájet jablko a pokud je zdravé a s hvězdou, bude mít štěstí. Pokud bude shnilé, bude nemocný a když tam bude kříž, hrozí to nejhorší. Také můžete lít olovo. Roztavte olovo a lijte do vody a z tvarů suďte svoji budoucnost. Dívky se v olovu snaží najít podobiznu svého milého či jeho monogram. Na Štědrý den se svobodné dívky také mohou svého osudu zeptat, čeká-li je v příštím roce svatba. Dívka hází střevícem přes hlavu. Jestliže dopadne patou ke dveřím, zůstane i nadále doma. Pokud ale bota zamíří špičkou ze dveří ven, čekají dotyčnou vdavky a odchod od rodičů.

Also there is a lot of fortune telling on Christmas. You can cut a apple in half and if there is a star, you’ll be lucky. If it is rotten, you’ll be sick and if a cross, the worst could happen. You can also pour lead. Melt some lead and pour it in cold water. Then from the shapes tell your future. Girls often try and find their future man’s likeness or monogram. Single women can also ask fate, if they’ll marry next year. All they have to do is throw their slipper behind them and if it falls with the heel close to the door, they will stay at home but if the front of the slipper falls closer to the door, they’ll get married and leave home.


And that is all for today. Check out www.rozhlas.cz/plus but if you didn’t understand this episode, then you should hope the slipper points to a door.

autor: Adam Snellgrove
Spustit audio