Tak jak to vlastně je s tou devátou planetou? / So what is the deal with this ninth planet?

1. únor 2016

Good day and welcome to Adam’s Mish Mash, the hit show, which tries not to hit its listeners and especially its host, Adam Snellgrove, which is me. And no, I haven’t become a hermit as many of my family has expected. A certain streaming service might be in the Czech Republic, but I am resisting. I even managed to come to work today…though that’s because you can also stream it on your mobile device. Now you might say that this right here was advertisement, but it isn’t, because they killed my pigeon. Yep, they went and got Speckled Jim the monsters. O.K., now you might say it is slander, but it isn’t because I didn’t own a pigeon. Now you are probably confused. Good.

Už jste zcela určitě zaslechli, že Pluto není devátá planeta naší sluneční soustavy. Také už asi víte, že o toto místo nyní bojuje jiný uchazeč. Ale co za tím vším vězí? Nejzajímavější na tomto příběhu asi bude to, že ten, kdo se postaral o „výmaz“ Pluta z učebnic, se nyní pokouší o zapsání tohoto nováčka do těch stejných učebnic. Astronom Mike Brown se zasadil o to, aby roku 2006 Pluto ztratilo svůj statut planety. Nyní přišel s objevem, kterým se chce svými vlastními slovy pokusit o navrácení deváté planety do sluneční soustavy. Deváté planetě zatím dal název Planeta devět.

You definitely know, that Pluto isn’t the ninth Planet of the Solar System anymore. Also you probably know that a new contender is fighting for that spot. But how did this all happen? The most interesting part of the story is probably the fact, that the man responsible for Pluto’s expulsion from the Planet Club is also the one behind the attempted acceptance of a new planet into this exclusive club. Astronomer Mike Brown is the reason, why Pluto lost its planet status back in 2006. Now he comes with an exciting discovery, with which he could return a ninth planet into the system. For now its name is Planet Nine.

Již v minulosti byly teorie, že by se mohla na kraji naší soustavy schovávat další planeta, ale hlavně jsou tyto teorie spojené s apokalypsou, kterou by tato planeta přinesla při nárazu do naší planety. Říkalo se jí všelijak, jako například Planeta Nibiru či Planeta X. Ale tato nám nebezpečím nehrozí, protože je hodně – hodně daleko. A proto nebyla doteď spatřena teleskopy a důkazem její existence jsou jen odchylky v pohybu okolních trpasličích planet. Tato planeta by mohla být dvacetkrát dál od Země než Neptun a je čtyřnásobně větší než Země. Také je možné, že v hlubinách planety by se mohla vyskytovat voda, která by mohla skrývat mimozemský život. Ale zatím je vše ve hvězdách.

In the past there were a lot of theories about a potential planet on the edge of the solar system commonly connected to the apocalypse, which would occur after a collision with said planet. It was called many names as Planet Nibiru and Planet X. But this one poses no danger to us, because it is far far away. And that is why it was never seen before with telescopes and the evidence of its existence comes from gravitational deviations of nearby dwarf planets. This planet could be 20 times further away from us than Neptune and four times as big as Earth. It is also possible, that in its depths there could be water that could support life. But all these answers are in the stars.

And that is all, but check out www.rozhlas.cz/plus, but if you didn’t understand this episode, then you should call yourself a planet and get stripped of this status by Mike Brown.

autor: Adam Snellgrove
Spustit audio

Více z pořadu