Co lidstvu hrozí za nebezpečí? Stephen Hawking nás varuje / What are the greatest dangers facing humanity? Stephen Hawking warns us.

29. leden 2016

Hello there and welcome to Adam’s Mish Mash, the show where even Meerkats are allowed to speak, though they don’t seem to want to. I wonder why. And with you as always is Adam Snellgrove, the guy behind such great inventions as the never landing cat. You take a cat, you tie a piece of bread on its back with the buttered side upwards and let it go. A cat always falls on its feet but a buttered piece of bread always falls butter down. Thus the cat will spin indefinitely and create an infinite power supply. Tests are still in progress. And if someone says they invented that first, I’ll sue their cat and their toast! And what do we do here? Well we talk about mildly interesting stuff but we do it in English and in Czech. I call the cat Tesseract.

Všichni tušíme, že by se lidstvo dokázalo samo vyhladit, kdyby chtělo anebo kdyby někdy bylo tak pošetilé. Ať už nukleární válkou, vytvořením černé díry či kvůli povstání inteligentních robotů. Lidstvo každý den stojí na pokraji zkázy. A toto veselé tvrzení není mé, ale fyzika Stephena Hawkinga. Ten nás varuje, že toto století bude jedno z nejnebezpečnějších pro naše lidstvo. Tvrdí, že zkáza lidí na Zemi bude skoro nevyhnutelná v příštích tisíci až deseti tisíci let, ale to už budeme moci kolonizovat jiné planety a žít na nich. Ale do té doby se vystavujeme velkému nebezpečí. Ale odkud toto nebezpečí přijde?

We all suspect, that humanity would be able to wipe itself out if it wanted to or If it would be foolish enough to. Be it with Nuclear War, the creation of a mini black hole or the rebellion of intelligent robots, humanity everyday stands on the brink of doom. Very Dramatic. But this isn’t me talking but physicist Stephen Hawking. He warns us, that this century will be the most dangerous for Humanity. He claims, that disaster on planet Earth is pretty much a certainty in a thousand to ten thousand years, but by then we’ll be colonising planets to which we can evacuate. But till we can do that, we are exposing ourselves to great danger. But where will this danger come from?

Nebezpečí prý bude hlavně pramenit z nepochopení nových technologií a jejich podceňování. A ačkoliv to zní jako špatné sci-fi, již několikrát se nechal Stephen Hawking slyšet, že za největší nebezpečí považuje výzkum umělé inteligence, která by se vymkla kontrole. Také ale přikládá velkou váhu nukleárním zbraním a geneticky upraveným virům, které by se mohly rozšířit po světě. Varoval, že nemůžeme zastavit pokrok, takže musíme identifikovat a potlačovat nebezpečné výzkumy. A doufat, že brzo najdeme a obydlíme jinou planetu, kterou bychom v nejhorším případě mohli vyměnit za matičku Zemi.

He says danger will most probably originate from badly understood new technology and underestimating it. It seems like from a bad science fiction novel, but Stephen Hawking made himself many times heard, that he believes A.I. and losing control of it to be the main culprit when it comes to the annihilation of Humankind. But he also warns of Nuclear weapons and genetically engineered viruse. He warned that we are not going to stop making progress, or reverse it, so we must recognise the dangers and control them. And hope that we soon find and colonise a different planet that we could in the worst case scenario swap for Mother Earth.

And that is all and check out www.rozhlas.cz/plus, but if you didn’t understand this episode, then you should maybe take your canoe and start exploring the universe.

autor: Adam Snellgrove
Spustit audio

Více z pořadu