O pořadu Portréty

Portréty osobností známých i méně známých. Kronika dvacátého století viděná skrz osobní příběhy politiků střední Evropy, ale i lidí politikou zasažených.

Pořad vznikl původně jako popularizační pořad zaměřený na osobní historii osobností evropské politiky s důrazem na utváření Evropské unie. Od roku 2004 jde o kroniku dvacátého století viděnou skrz osobní příběhy politiků střední Evropy, ale i lidí politikou zasažených – novinářů, historiků, umělců, vědců, nakladatelů, sociologů, politických vězňů atd. 

Portréty mají za sebou už poměrně letitou historii – poprvé se v éteru objevily 7. února 2004 a osobností, kterou jsme začali, byl symbolicky poslední český král a císař Karel I., smutná postava konce rakousko-uherské monarchie.  

Rok 1918 jsme si jako start pořadu nevybrali náhodou, byl to zlomový rok nejen pro nově vzniklé Československo, ale i pro celou Evropu, tu střední zejména. Bouřlivý osud Československa jako mnohonárodnostního státu, který vůbec neměl jistou budoucnost, se tu mnohdy střetává se zájmy jeho převážně totalitně laděných sousedů. Střední Evropa národních států vznikala a měla před sebou bouřlivá a dramatická léta. 

Do našeho pořadu patří především středoevropští politici, převážně čeští a slovenští, ale i maďarští, polští, němečtí a rakouští, nebo i ti, kteří osudy střední Evropy formovali ze svých geopolitických pozic.  

Podrobně jsme se věnovali politické elitě první republiky, osobnostem, jejichž osudy byly spjaté s válkou a protektorátem, stejně jako většinou neblahé stranické „elitě“ poválečných komunistických dob. 

Na každou osobnost se snažíme hledět pokud možno objektivně, protože dokonce i u lidí s velmi negativní historickou úlohou lze nalézt světlé stránky a naopak – neexistují ideální politici bez chyb a omylů. S obzvláštním úspěchem se setkaly například vícedílné pořady věnované tak odlišným osobnostem, jako byli Alexander Dubček a Gustáv Husák. 

V posledních letech Portréty čím dál víc zacházejí do světa umění, literatury, hudby nebo společenských věd. To všechno jsou oblasti, které měly v našich i středoevropských končinách co do činění s politickým děním – a na jedinečných osudech konkrétních lidí to lze nejlépe ukázat. 

Připravuje:
David Hertl ve spolupráci s historiky a publicisty: Pavlem Hlavatým, Eduardem Burgetem, Doubravkou Olšákovou, Janem Adamcem, Zdeňkem Doskočilem a Petrem Kourou. 

Historie pořadu:
Pořad vznikl v roce 2004. U vzniku pořadu stáli autoři komponovaných pořadů Českého rozhlasu 6 Peter Duhan, Ivan Štern a Jan Sedmidubský a dále volní spolupracovníci Českého rozhlasu 6 Rudolf Kučera, Petr Koura a Karel Hvížďala. 

Významné cykly pořadu byly věnovány osobnostem roku 1968 doma i ve světě a zakladatelským osobnostem Evropské unie. 

Od 1. března 2013 se pořad přesunul na vlny stanice ČRo Plus.

Pořad připravují

Další pořady

 • Studio Leonardo

  Rozhovor s osobnostmi ze světa vědy. (Pořad se již nevysílá)

 • Natura

  Už nevysíláme, resp. ekologická témata vysíláme od března 2024 v pořadu Zaostřeno. 

 • Stopy, fakta, tajemství...

  Pořad, který je vyvrcholením životního pátrání, zkušeností, hledání v archivech, vášně pro postihnutí pravdy a nacházení souvislostí hlavního protagonisty Stanislava Motla.

 • Interview Plus

  Rozhovor s významnou osobností o tématech, která rezonují doma i ve světě.