Pier Luigi Sacco: Obor digital humanities umožňuje využívat nová média i tvořit nový obsah

1. prosinec 2016

ROZHOVOR. Pořad Leonardo Plus vás pozval do digitálního světa. Pier Luigi Sacco, profesor na Svobodné univerzitě jazyků a komunikace v Miláně a hostující profesor na Harvardově univerzitě ve Spojených Státech, představil obor digital humanities, který propojuje humanitní a přírodní vědy. Zabývá se třeba tím, jestli čtení pohádek mění fungování společnosti, nebo jestli se městu vyplatí pořádat festival poezie.

Definic, které popisují, co to je digital humanities, je celá řada. Jak vysvětlujete na základě své odbornosti a výzkumu, co to je za disciplínu?

Existuje celá řada definic a každý používá tu, která je nejbližší jeho poznatkům a zaměření. Z mého pohledu je na konceptu digital humanities opravdu zajímavé to, jak díky němu můžeme kombinovat a propojovat digitální, mediální a někdy i analytické obsahy.

Například můžete získat velmi zajímavé informace o počtu všech přečtených románů za poslední století. Můžete tak zjistit, jestli lidé víc četli romantické příběhy, nebo třeba příběhy s genderovým zaměřením. Velmi zajímavé je i to, že digitální prostor pomáhá proměňovat dosažené poznatky z oblasti literatury a převádět je do oblasti učení a porozumění. Můžeme díky nim třeba porozumět určitým společenským jevům, které nejsou tak známé.

Existuje tady ovšem i zajímavé propojení mezi médii a tvorbou v nějaké humanitní oblasti. Mám na mysli třeba vyprávění, které je uveřejněno v digitální podobě, nebo rozhovor, nebo společné dílo několika autorů, které může vzniknout právě díky moderním, digitálním technologiím. To vše otevírá nový prostor pro fantastický a zajímavý výzkum, inovace a novou kulturu. To by dřív, se starými technologiemi, nebylo možné. Digital humanities dává prostor pro to, aby se využívala nová média a díky nim se tvořil i nový obsah.

Vystudoval jste matematickou ekonomii. Souvisí tyto disciplíny spolu a můžete poznatky z matematické ekonomie využívat i v digital humanities?

To je velmi zajímavá otázka. V současnosti existuje silné propojení mezi kulturou, ekonomikou a tím, čemu říkáme digital humanities. Toto spojení ekonomiku pohání. Proč? Lidé si nekoupí nějaký produkt proto, že si o něm nastudovali celou jeho charakteristiku a funkce. To bývá pro výslednou koupi málo podstatné. Lidé si koupí konkrétní produkt kvůli příběhu, který se o něm dozvědí a který bývá jeho součástí. To znamená, že se lidé identifikují s určitým typem výrobků.

Proto je v současné době důležité rozumět tomu, jak fungují tyto narativní obsahy – vyprávění, protože pak jste schopni sledovat, co má jakou cenu a jak se vyvíjí ekonomika. Rozumět tomu, jak funguje současná spotřeba, se stává zásadní dovedností. Souvisí to s ekonomikou. A tyto znalosti jsou důležité i pro lidi, kteří podnikají. Takže je důležité tomu rozumět.

Rozumět humanitním oborům je velmi důležité proto, abychom porozuměli lidské povaze a sociálním procesům – například pokud chcete studovat závislosti, proč se lidé přejídají, nebo proč tolik pijí alkohol. V takovém případě jsou poznatky týkající se lidské povahy a lidského chování důležité, navíc mají socioekonomický dopad na chod celé společnosti. Kritická analýza dostupné literatury pro nás zase může být nejen neomezeným zdrojem inspirace, ale také zdrojem poznání, které se týká toho, jak se po staletí vyvíjela naše společnost.

V současné době se ve výzkumu zabýváte také literaturou. V jakém ohledu?

Je to vzrušující téma. Snažím se přijít na to, jak bychom mohli využít současnou literaturu k lepšímu porozumění lidskému chování.

Rozhovor s Pierem Luigim Saccem je součástí pořadu Leonardo Plus. Jeho celý záznam najdete zde >>

autoři: Terezie Jirásková , jpr
Spustit audio