Padákoví andělé: Snesli se z nebe a přinesli naději

Operace Barium a Calcium

Letadlo je přeneslo nad protektorát v noci z 3. na 4. dubna 1944. Calcium seskočilo v Mýtkách jihozápadně od Chrudimi, Barium pak nedaleko Vysoké nad Labem. Byl to první výsadek do protektorátu po více než roce.

Oba výsadky provázela smůla, nejen že se jim na prvních adresách nedostalo pomoci, ale navíc je dotyční lidé udali četníkům. Oba výsadky tak byly poměrně brzo vyzrazeny a parašutisé pronásledování.

Ve výsadku Barium seskočili parašutisté npor. Josef Šandera (známý jako Velký Josef), radista četař Josef Žižka (známý jako Malý Josef) a šifrant četař Tomáš Býček. Jejich úkolem bylo znovunavázání spojení s domácím odbojem, předávání informací do Londýna a příprava protiněmeckého povstání. K dispozici měli vysílačky Martu a Zlatu.

Ve výsadku Calcium byli čtyři parašutisté, velitel ppor. Jaroslav Odstrčil, rotný Josef Gemrot, rotný František Široký a radista rotný Karel Niemczyk. Skupina při seskoku ztratila jeden ze tří kontejnerů s materiálem. S Londýnem se radistovi Niemczykovi podařilo spojit až 21. května.

Víc si poslechněte v dalším díle seriálu. 

Spustit audio

Související

  • Lesníci a hajní v odboji

    Pracovat za války v lese a nezajímat se o odboj, to prostě nešlo.

  • Telegrafia matka Tesly

    Byl to jeden z největších podniků v Pardubicích. Prošly jím tisíce zaměstnanců, někteří zde získali vzdělání, jiní praxi, ale mnozí zde strávili celý svůj profesní život.

  • Zapomenutá historie Choceňského Polska

    Během první světové války našlo 22 tisíc válečných uprchlíků přechodný domov  v samé blízkosti Chocně. Během podzimu roku 1914 zde vyrostla baráková kolonie.