Osamělost zatěžuje imunitní systém

Ilustrační foto
Ilustrační foto

Člověk je sociální tvor a osamělý život mu nesvědčí. Nově to doložila studie, ve které vědci sledovali reaktivaci herpetických virů.

Herpetické viry jako je cytomegalovirus a virus Epstein-Barrové jsou velice hojné a někdy ve svém životě se s nimi setkala většina dospělých lidí. Mnoho infekcí je bezpříznakových, ale virus se uloží v klidovém stavu v lidském těle a může být kdykoli „probuzen“. Známou příčinou reaktivace latentních herpetických virů je stres. Je také známo, že chronický stres u lidí vyvolává osamělost a sociální izolace.

Vědci z Ohijské státní univerzity proto stanovili hladinu protilátek proti cytomegaloviru a viru Epstein-Barrové v krvi 200 žen starších 51 let, jimž byla úspěšně vyléčena rakovina prsu. Tu pak porovnali s výsledky dotazníků, v nichž ženy popisovaly, jak moc se cítí být osamělé. Ty, které uvedly vyšší míru osamělosti, měly vyšší hladinu protilátek proti cytomegaloviru než ženy, které byly méně osamělé. U viru Epstein-Barrové se tento trend nepotvrdil. Vědci to však připisují tomu, že jeho reaktivace souvisí s věkem a projevuje se spíše u mladších lidí.

V další části studie pak hodnotili, jak se akutní stres odrazí v tvorbě takzvaných prozánětlivých cytokinů, které podporují zánětlivé reakce organismu. Zjistili přitom, že osamělejší osoby reagují významně vyšší hladinou dvou prozánětlivých cytokinů. Výsledky studie tak naznačují, že osamělý život je pro lidské zdraví podobně škodlivý jako chronický stres.

Zdroj: Ohio State University