Nytrová z ČSSD: Homosexuální lobby plíživými kroky nabourává chod celé naší společnosti

13. červenec 2016

Mají mít registrované páry stejného pohlaví právo adoptovat děti? Nabourává to model tradiční rodiny? A skutečně je výchova párem stejného pohlaví škodlivá pro osobnost dítěte, jak si myslí poslankyně ČSSD Pavlína Nytrová?

HLASUJTE NA KONCI ČLÁNKU

„Ústavní soud jako orgán, který byl nevolený lidmi, rozhodl o tom, jakým směrem má jít naše společnost,“ říká v úvod pořadu Pro a proti poslankyně za ČSSD Pavlína Nytrová. Je přesvědčena o tom, že by zmíněnou problematiku měl řešit raději Senát nebo Sněmovna, tedy volený orgán. Jak dále uvádí, tak v době, kdy se schvaloval zákon o registrovaném partnerství, tedy v roce 2006, tak ti, kteří zákon prosazovali, měli slibovat, že nebudou mít další podmínky a nebudou chtít adoptovat děti. „A dnes už vidíme, že sliby – chyby. Proto došlo k tomu, že do zákona byla vložena podmínka, že nebudou moci adoptovat děti. Dnes Ústavní soud tuto podmínku zpochybnil,“ dodává.


Postupné kroky homo lobby jsou takové, aby byla nastolena nadvláda nad heterosexuální skupinou. Nejprve se pořádají gay pochody, potom chtějí antidiskriminační zákony, protože se cítí být diskriminováni. Potom chtějí registrované partnerství, za tím následuje adopce dětí – nejprve biologického partnera, po té adopci následuje adopce dětí z dětských domovů! Pavlína Nytrová ČSSD


Až mi někdy někdo vysvětlí, co vlastně je ta tradiční rodina, tak se k tomu budu moci vyjádřit lépe. Já to chápu tak, že tím lidé myslí rodinu, kde rodiče tvoří muž a žena. Takovou rodinu my respektujeme, samozřejmě z ní většina z nás pochází a nikdo z nás na ni žádným způsobem neútočí. My jediné, co chceme, je žít jako ostatní a nežít jako lidé druhé kategorie. Adéla Horáková, Proud

„Rozhodnutí Ústavního soudu nemůžeme zpochybňovat, jak to činí paní poslankyně,“ namítá právnička platformy Proud Adéla Horáková. Podle ní soud rozhodl v souladu se svými pravomocemi, a sice o tom, že ustanovení zákona je podle ní nelogické, pokud jako svobodný člověk můžete dítě osvojit, ale tuto možnost ztrácíte v momentě, kdy vstoupíte do registrovaného partnerství.

Nytrová (ČSSD) trvá v pořadu na tom, že pokud by nedošlo ke slibu, že nebude požadována adopce dětí homosexuálními páry, nedošlo by ani ke schválení zákona. „Registrovaní partneři slíbili, že to jako diskriminaci chápat nebudou a nebudou mít další požadavky. Ale oni vlastně postupnými plíživými kroky docházejí k tomu, že nabourávají chod celé společnosti,“ uvádí.

Homo lobby

Chod společnosti to podle Nytrové nabourává v tom, že je zcela nepřirozené, aby dítě měly páry stejného pohlaví. „Dítě má vyrůstat v rodině a rodinou je stále muž a žena, ne dva tatínkové nebo dvě maminky. Z praxe a příkladů ze západního světa vidíme, že tady tento model se naprosto začíná stírat a jde o systematický postup, jak změnit fungování společnosti právě ze strany homo lobby. Je to skupina organizovaných homosexuálů.“

Horáková na tato slova Nytrové ohledně schvalování zákona o registrovaném partnerství a celé myšlenky lobby reaguje tím, že v roce 2006 nebyla Pavlína Nytrová ve Sněmovně a říká, že jde o mýtus a žádná homosexuální lobby neexistovala: „Nikdo za skupinu, za kterou já mluvím, nic takového nesliboval. Pokud to byla podmínka toho, aby ten den nějaký zákon prošel, v žádném případě by to nikdy nemohlo znamenat to, že někdo se za celou skupinu gayů a leseb v celé České republice na věčnost vzdá práva žádat zrovnoprávnění."

Promiskuita, narušení identity, nejasnost v sexuální orientaci

„Děti, které vzejdou z těchto vztahů, tápají ve své identitě a neví, kam vlastně patří a jak by se měly chovat – jestli jsou heterosexuálové nebo homosexuálové,“ myslí si dále Nytrová a ačkoli neuvádí konkrétní zdroj výzkumů, o které se opírá, tak uvádí i to, že obecně je dle ní známé, že mezi homosexuály je vysoká promiskuita a tento i další faktory ji vedou k závěru, že není vhodné, aby homosexuální páry děti vychovávaly.

„To naprosto není pravda a naprostá většina všech sociologických studií potvrzuje, že na dítě nemá žádný negativní vliv to, zda jej vychovávají dvě matky nebo dva otcové. Důležité pro to dítě je, v jakém prostředí vyrůstá – zda je to prostředí plné podpory, lásky a péče – to je jediné, co je pro to dítě důležité. Samozřejmě jsou studie, které jsou určitým způsobem zmanipulované,“ oponuje Horáková.

Poslechněte si celý pořad Pro a proti nebo se zapojte do diskuze na našem Facebookovém účtu.

autoři: ves , bar
Spustit audio