Nový lesk svatostánku v Mikulově

Svatostánek po restaurátorském zásahu

V Mikulově nemusíte při svých výletech hledat pouze archeologii, ale také židovské památky. Právě zde totiž našli Židé v letech 1421 a 1670 po svém vypovězení z Vídně a Dolního Rakouska nové útočiště.

Další z nominací na cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro představil v ranním vysílání ČRo Plus vedoucí restaurátorského týmu MgA. Josef Červinka. Tam, kde nic nebylo, si dnes můžete prohlédnout repliku svatostánku (aron ha – kodeš). Rekonstrukce mikulovské synagogy v Husově ulici probíhala v rámci projektu 10 hvězd v letech 2011 – 2014.

12 synagog a modliteben

Mikulov patřil k významným centrům moravských Židů, kteří zde vybudovali dokonce 12 synagog a modliteben. Do dnešních dní zůstala dochovaná jediná – tzv. Horní, které se říkalo také Stará, Dómská či Altschul. Byla nejstarší, základy jsou datovány do období kolem roku 1550. Svůj barokní vzhled získala v roce 1719, kdy po požáru prošla přestavbou. Svému účelu sloužila jen do druhé světové války, kdy byla místní židovská obec zlikvidována. Před demolicí ji zachránilo Regionální muzeum v Mikulově, které se o ni stará i v současné době.

Z rekonstrukce synagogy v Mikulově v 70. letech 20. století

V letech 1977-1989 se bohužel nepodařilo obnovit její původní podobu. Byla odbourána zimní modlitebna i rozpadající se přístavek se schodištěm na ženskou galerii. Hebrejské nápisy byly překryty novou výmalbou a odstraněn také svatostánek, který vytvořil rakouský sochař Ignác Lengelacher. V rámci projektu 10 hvězd byla synagoze vrácena podoba let 1719 – 1723. Znovu byla postavena zimní modlitebna podle původního půdorysu, do původních míst se vrátilo schodiště na ženskou galerii a byly snížena úroveň podlahy. Zrestaurována byla také štuková výzdoba včetně kartuší s hebrejskými nápisy a postaven nový aron ha – kodeš.

Restaurátorský tým, do kterého patřil Jan Tomíček, René Fišera, Jiří Kobr, Martin Zmeškal, Jan Staněk, Jana Waisserová, Kateřina Krhánková a Josef Červinka, pracoval na základě fotografií z roku 1936 a fotografií z průběhu obnovy v 80. let 20. století. Využity byly také studie dochovaných umělých mramorů a výsledky sondážního průzkumu východní stěny, kde původně stával svatostánek. Další zajímavosti o synagoze můžete najít na webu Regionálního muzea v Mikulově. Otevřeno je od úterý do neděle od 9 do 18 hodin.

Patrimonium pro futuro

Ceny Národního památkového ústavu - Patrimonium pro futuro mají upozornit na výjimečné projekty příkladné péče o naše kulturní dědictví v uplynulém roce. Základním výběrem jsou pověřena krajská odborná pracoviště, která nominují památky ve státním i soukromém vlastnictví v pěti základních kategoriích. Vítěze vybírá speciální komise a představuje na podzim dalšího roku. V letošním roce se budete moci poprvé zapojit do hlasování také vy. Během letních měsíců budete mít možnost poslat hlas své vybrané památce a tak sami ocenit úsilí, které je záchraně našeho kulturního dědictví věnováno. Snadno se vám bude z památek vybírat, protože vám vždy v sobotu v 8:25 jednu z nominací představíme ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Následně na webu Leonarda najdete článek, kde doplňujeme další zajímavosti a fotografie.

Dosud jsme v seriálu představili:
Restaurování domu a nová expozice v Bílovci v článku Překvapení úřednického domu v Bílovci
Archeologické objevy v Tasově v článku Ve jménu Tasovců
Rekonstrukci oltáře v kostele v Jalubí v článku Nový lesk oltáře v Jalubí
Zámek ve Světlé nad Sázavou v článku Není pokoje na tomto světě
Sousedský spolek Merboltice v článku Kouzlo podstávkových domů
Nástěnné malby v opatském bytě kláštera v Teplé v článku Stopy antiky v Čechách
Knihu Sokolovsko – umění, památky a umělci do roku 1945 v článku Neznámé Sokolovsko
Hrad Lukov v článku Objev, na který se čekalo přes 30 let
Podsíňový poloroubený dům v Radimi v článku Když vítězí víra v dobrou věc
Obraz sv. Jana Nepomuckého v článku Nečekaný poklad z kostela sv. Petra a Pavla ve Svojanově
Expozici Litomyšl – město kultury a vzdělanosti v článku Vývoj země očima regionu