Nejsevernější jezero znovu ožívá

Oteplování polárních oblastí vyvolává rychlé ekologické změny. Dokládá to fakt, že nejsevernější jezero světa začalo po 2400 letech znovu ožívat.

Jezero Kaffeklubben leží v severním Grónsku na 83° 37' severní šířky, kde zabírá plochu necelých 50 hektarů. Jeho historií se zabýval mezinárodní tým vědců, který analyzoval paleolimnologický záznam sahající až do doby před 3500 lety, kdy jezero vzniklo. Ve vzorcích sedimentů z nejstaršího období se hojně vyskytují mikrofosilie řas rozsivek (Diatomeae) a zlativek (Chrysophyceae), které vymizely v době před 2400 lety. Tehdy došlo k výraznému ochlazení a jezero pokryla silná vrstva trvalého ledu. Jedinými organismy, které byly schopné pod ní přežít, byly odolné sinice.

V sedimentech ze druhé poloviny 20. století se však řasy začaly znovu objevovat a po roce 1980 dosáhly nebývale vysoké koncentrace. Tento trend se dá vysvětlit dvěma faktory: oteplováním klimatu a s ním spojeným táním ledového příkrovu jezera, nebo ukládáním reaktivního dusíku z lidských zdrojů, který podporuje růst řas. V jezeře Kaffeklubben však vědci zvýšenou koncentraci dusíku neobjevili, což naznačuje, že ožívání nejsevernějšího jezera na Zemi stimulují pouze klimatické změny.

Zdroj: Geology