Nechceme vyrábět baterky, abychom v nich ukládali elektřinu z uhelných elektráren, říká o českém lithiu Chalupa

3. říjen 2017
Baterie

Lithium z ložiska poblíž Cínovce v Ústeckém kraji by se mělo zpracovávat v Česku. Alespoň to vyplývá z memoranda, které včera podepsal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) s australským investorem. Společnost by mohla začít s těžbou lithia, které se využívá při výrobě baterií, v roce 2022. „Jde o pozitivní krok,” říká Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Podle Chalupy se jedná o pozitivní krok, memorandum ale nemusí nic znamenat. „Vidíme, jaká je situace například při těžbě hnědého uhlí, u které stát nemůže nijak ovlivnit, jestli se spaluje v České republice nebo vyváží do zahraničí,” říká.


Z našeho pohledu nejsou důležitá memoranda, především je potřeba, aby stát vytvořil dobré podmínky pro investory a využívání moderních technologií. Štěpán Chalupa

„Z našeho pohledu nejsou důležitá memoranda, především je potřeba, aby stát vytvořil dobré podmínky pro investory a využívání moderních technologií. A to nejen pro finální zpracování lithia a výrobu baterií, ale také návazné použití baterií, které je spojeno s využitím čistých technologií a výrobou energie z obnovitelných zdrojů. Nechceme vyrábět baterky, abychom v nich ukládali elektřinu z uhelných elektráren,” vysvětluje předseda.

Změna v energetice

V Česku se nacházejí podle odhadů asi tři procenta světových zásob lithia, většina je na Cínovci, malé ložisko leží ve Slavkovském lese. „Pro Českou republiku je to velmi významný podíl na světových zásobách. Pokud dokážeme vybudovat infrastrukturu a průmysl na využívání navazujících moderních technologií, vznikne velký potenciál pro pracovní místa,” tvrdí Chalupa.

Lithium patří podle surovinové politiky Česka ke strategickým surovinám. „Jedná se zejména o bateriové technologie. Se změnou energetiky v posledních letech, kdy se v energetice budou využívat obnovitelné zdroje, které neumíme řídit a mají proměnlivou spotřebu, potřebujeme někde uchovávat energii. Proto jsou právě baterie velmi perspektivní,” myslí si odborník.

Atom lithia (černě elektrony, červeně protony, modře neutrony)

Větrná energie

S problematikou obnovitelných zdrojů podle Chalupy Česká republika zacházet příliš neumí, v posledních letech ale podniká pozitivní kroky. „Doufáme, že stát už pochopil energetickou změnu, a nalezne zde například systém pro obnovu podpory výroby elektřiny nejlevnějším způsobem, tedy z větrné energie. I v České republice máme dostatečný potenciál jako v Rakousku nebo Bavorsku,” doufá Chalupa.


Nechceme vyrábět baterky, abychom v nich ukládali elektřinu z uhelných elektráren. Štěpán Chalupa

Vyplatí se tedy investice do těžby lithia v Česku? „Záleží na výsledku průzkumných vrtů, které probíhají a budou probíhat. Stále nevíme konkrétní vlastnosti horniny, jak hluboko bude nutné vrtat a jak bude technologický proces náročný,” odpovídá předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

  • Aktuální dění
  • Rozhovor
  • Česká republika
  • těžba
  • baterie
  • lithium